Lønadministration

Lønadministration i august - tjekliste

Tjekliste
Lønadministration i august

Kategori:

Dato:


August 2020 er den sidste måned med overgangperioden, hvilket betyder en række nye regler og forhold fremover, som man skal være opmærksom på. Vi har lavet en tjekliste med en række vigtige forhold og datoer, som du som lønadministrator skal være særlig opmærksom på.  

Overførsel af ferie

Som et særtilfælde og en del af den nye ferielov, er det gældende at medarbejderens ubrugte feriedage for ferieåret 2019 (mini-ferieåret), bliver automatisk overført til den nye ferielov (ferieår 2020).

Ferieafholdelsesperioden for ferie i mini-ferieåret er i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020, og der er derfor et overlap mellem afholdelse og optjening af ferie i september måned.

I tilfælde af at medarbejderen ikke får brugt alle feriedage ved udgangen af september måned, vil restferiedage blive overført automatisk til ferieår 2020 - med en ferieafholdelsesperiode frem til 31. december 2021.

Find din virksomheds øvrige ferieindstillinger i Zenegy under Min virksomhed > Løn og bank. 

 Ferietillæg

I overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har ferietillæg på 1% været en del af de indefrosne feriemidler. Dette ophører fra den 1. september 2020, og det fulde ferietillæg vil igen blive optjent og fremgå af lønsedlen, hvorfra feriemidlerne kan overføres til medarbejderen, hvilket typisk vil ske ved udbetaling af ferietillæg, som jf. den nye ferielov kan ske to gange om året hhv. den 31. maj og den 31. august.

Læs mere om regler og lønadministration i den nye ferielov i vores virksomhedsguide her.  

Betaling af feriepenge

Når den nye ferielov træder i kraft, skal medarbejdere have deres feriepenge til rådighed hurtigst muligt efter de er optjent. Det betyder at virksomheden skal betale pengene oftere end de plejer og indberetningsfristen bliver den samme som indbetalingsfristen til feriekassen.

Hvis din virksomhed indbetaler feriepengene til FerieKonto, skal du være opmærksom på at indbetaling via Betalingsservice ikke længere er en mulighed, og du får ej heller opkrævning fra FerieKonto.

Her skal du derfor være særlig opmærksom på indbetalingsfristerne og sørge for at betale rettidigt til FerieKonto.

Undgå bøder - opret en Nets aftale til din virksomhed 

Har du allerede oprettet en Netsaftale til din virksomhed, vil Zenegy indbetale og indberette feriepenge rettidigt.

Har du endnu ikke oprettet en Nets aftale til din virksomhed, kan det nemt gøres via din konto i Zenegy i samarbejde med din bank. Se her hvordan du opretter en Nets-aftale. 

Anden feriepengemodtager

Har du valgt ‘Anden’ som feriepengemodtager, og dermed vælger at beholde feriemidlerne i virksomheden, indtil udbetalingstidspunktet, skal du hvert år den 31. august angive at virksomheden ønsker at beholde feriepengene i virksomheden.

Udskydelse af betaling til A-skat og AM-bidrag

Regeringen har endnu en gang vedtaget en udskydelse af betalinger til A-skat og AM-bidrag. I marts måned blev betalinger for april, maj og juni måned udskudt med fire måneder, og i juni måned er det nu blevet besluttet at betalinger for august, september og oktober skal udskydes.

Her er en oversigt over de nye betalingsfrister

nye betalingsfrister for a-skat og am-bidrag

Du skal ikke foretage dig noget aktivt i forbindelse med udskydelse af betalinger. Zenegy opdaterer de nye betalingsfrister i systemet, og betalinger til A-skat og AM-bidrag bliver afregnet rettidigt.

Du skal dog være opmærksom på at budgettere for dobbeltbetalinger når de nye frister forfalder.

Få overblik over din virksomheds betalinger under Rapporter > Betalinger. Ønskes en samlet oversigt over betalinger til A-skat og AM-betalinger i perioden, findes det under Rapporter > Betalinger - grupperet.