Zenegy

Forstå din lønseddel

Forstå din lønseddel

Kategori:

Dato:


Forstå din lønseddel

Der er mange begreber på en lønseddel og det er helt naturligt, at blive lidt usikker på hvad det hele egentligt betyder. Her kommer en trin for trin forklaring, der forhåbentligt afklare de spørgsmål du eventuelt måtte have til din lønseddel. Husk også at din lønseddel interaktiv i Zenegys medarbejderapp, hvor du kan trykke på begreber og læse en kort forklaring.

Trin for trin guide til din lønseddel:

billede af lønseddel

1. Her kan du se hvor mange timer du har arbejdet i denne måned (her: 160,33 timer) og hvad du får i løn (her 40.000 kr.)
2. ATP er forkortelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP er en lovpligtig pensionsopsparing og er et ekstra tillæg til folkepensionen. For fuldtidsansatte gælder det at Arbejdsgiveren betaler ⅔ af ATP bidraget og lønmodtageren betaler ⅓ af det samlede beløb hver måned
3. Her kan du se AM-pension Eget bidrag. Dette er et fast beløb.
4. Her kan du se hvilket pensionsselskab du indbetaler til og hvor meget
5. Her kan du se beløbet, som dit AM bidrag beregnes ud fra
6. AM bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag. Det er en skat på 8 procent, som fratrækkes din løn. Det er dig som medarbejder, der betaler dette og det er lovpligtigt
7. Her kan du se dit personlige skattefradrag pr. måned, din skatteprocent og til sidst hvor meget du betaler i skat
8. Her kan du se dine godkendte tillæg og fradrag siden sidste lønkørsel. Her finder du eksempelvis: Tilbagebetaling af udlæg eller trækning for personaleforening og frokostordning
9. Her kan du se hvor mange feriedage du har tjent, i det aktuelle ferieår. Det aktuelle ferieår startede den 1. september 2021. Perioden viser opsparingen siden sidste lønkørsel og år til dato viser den samlede opsparing for året
10. Her vises hvor mange dages ferie du har afholdt, i det aktuelle ferieår. Perioden viser hvor mange dages ferie du har holdt siden sidste lønkørsel, og år til dato viser hvor mange dages ferie du har holdt for året
11. Her kan du se hvor mange feriedage du har optjent i sidste ferieår. Sidste ferieårs opsparingsperiode går fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021
12. Her vises hvor mange feriedage du holdte i det sidste ferieår. Linjen vises kun, hvis du har brugt ferie fra sidste ferieår, siden sidste lønkørsel
13. Her kan du se hvor mange dages ferie du har registeret som “ferie egenbetaling. Ferie egenbetaling, er den ferie som virksomheden ikke betaler. Dette er hvis du enten har holdt flere dage end du havde til rådighed, eller hvis du vælger at bruge ferie opsparet hos en tidligere arbejdsgiver
14. Her kan du se hvor meget ferietillæg du har optjent i det aktuelle ferieår. Perioden viser opsparingen i denne lønkørsel og år til dato viser den samlede opsparing for året
15. Her kan du se hvor mange feriedage du skal bruge, inden den 31. december 2021. Her er tale om feriedage du optjente i det gamle ferieår (fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021). Husk at du kun har mulighed for at overføre 5 feriedage, men at dette skal ske efter aftale med din arbejdsgiver
16. Her kan du se hvor mange feriedage du har til gode i det aktuelle ferieår (fra den 1. september 2021)

Generelt til lønsedlen:

Markeret med en rød ring kan du på denne lønseddel se to begreber; Perioden og År til dato. Når der står Perioden menes der perioden siden din sidste lønseddel. Her er der altså tale om hvilke bevægelser der har været, siden din sidste lønkørsel. En bevægelse kan f.eks. være hvis du har holdt ferie. Når der står år til dato menes der den samlede saldo for år til dato for ferie opsparingsåret.

SH og Fritvalgsordning

SH-ordning:
SH er kun aktuelt for timelønnede medarbejdere, og du vil derfor kun se SH på din lønseddel, hvis du er timelønnet. SH står for søgnehelligdag og er helligdage der falder på en hverdag. SH-ordning er for timelønnede medarbejdere, der ellers skulle have arbejdet på disse helligdage, men nu går glip af den løn de ellers ville have tjent her. I mange overenskomster er der derfor indført en SH-ordning, der betyder at arbejdsgiveren skal dække den manglende løn med en SH-udbetaling. 

Fritvalgsordning:

Fritvalgsordningen er en overenskomstbestemt ordning. Hvis virksomheden er del af en overenskomst, skal der sættes en procentdel af medarbejderens ferieberettigede løn ind på en fritvalgsopsparing. Fritvalgsordningen giver medarbejderne frit valg til at bestemme hvordan en del af deres løn skal bruges. Som udgangspunkt kan medarbejderen bestemme om fritvalgsordningen skal bruges til en ekstra lønudbetaling, til at dække f.eks. feriedage, helligdage mm. Men medarbejderen kan også beslutte at bruge fritvalgsordningen til en ekstra pensionsopsparing.  

Læs mere om SH og fritvalg og se hvordan du opsætter dette i Zenegy.