Nye muligheder for datostyring!

Vi har udvidet mulighederne for datostyring så du nu kan administrere fremtidige datoer på medarbejderens lønprofil. Det bliver altså nemmere og mere overskueligt for dig at holde styr på alle datoer. Læs mere herunder for at finde ud af hvordan Zenegy gør datostyring enkelt og overskueligt gennem digitalisering.

Nem og korrekt administration af fremtidige datoer!

Herunder kan du se hvilke funktioner i datostyring, du kan bruge til at gøre din hverdag nemmere.

Tildeling af pension

Med datostyring kan du oprette pension for medarbejderen, allerede når du opretter ansættelseskontrakten.
Mange virksomheder giver medarbejderen pension efter de første 3 måneders ansættelse. Dette kan du nu indtaste allerede når du opretter medarbejderen i systemet. Du slipper derved for at skulle holde styr på medarbejdernes ansættelsesdatoer, da systemet automatisk vil slå pension til, efter den dato du har angivet.

Lønstigninger

I Zenegy er der en række muligheder for at administrere lønstigninger med datostyring.

Skal medarbejderen modtage en lønstigning på en bestemt dato frem i tiden kan du indtaste dette, samt selve beløbet, i systemet som automatisk vil tildele medarbejderen lønstigningen på den valgte dato.

Hvis en medarbejder skal modtage en bestemt lønstigning hvert år, over en længere periode, kan dette også oprettes.

Feriefridage efter 9 måneder

Med datostyring kan du aktivere feriefridage for medarbejdere frem i tiden.
Mange virksomheden tildeler medarbejderen feriefridage efter 9 måneders ansættelse.
Med datostyring kan du opsætte dette, så systemet tildeler medarbejderen feriefridagene, efter den valgte dato.

Variable datoer

Variable datoer giver dig mulighed for at foretage lønændringerne per en bestemt dato på dine medarbejdere. Variable datoer i datostyring er bl.a. Fødselsdato, Ansættelsesdato, Anciennitetsdato og Virksomhedsdato. Se forklaring på 'Virksomhedsdato' nedenfor.

Virksomhedsdato

Hvis I f.eks. arbejder med løntrin eller løn baseret på dato for uddannelse for eksempelvis elever, kan dette registreres i feltet 'Virksomhedsdato'. Feltet kan f.eks. bruges hvis du skal tildele lønændringer ud fra eksempelvis, opstartsdato for en lærling, dato for hvornår lærlingen var udlært eller noget tredje. Virksomhedsdato er et felt der er uafhængig af de andre datofelter, og kan benyttes som en variabel dato.

'Og' reglen

Har du brug for at opsætte ekstra betingelser for, hvornår det valgte felt aktiveres, kan dette gøres på variable datoer.
Eksempel: Pension tildeles medarbejderen efter 3 måneder OG når medarbejderen er fyldt 20 år.

Barselsforløb

Med datostyring kan du opsætte hele barselsforløbet i systemet.
Du kan planlægge hvornår medarbejderen går fra på barsel og hvilken dato medarbejderen forventes at komme tilbage, hvilken afdeling medarbejderen tilhører etc.

Datostyring og globale værdier

Datostyring kan opsættes på nyoprettede globale værdier.

Hvordan aktiverer jeg datostyring?

Du aktiverer 'Datostyring' under 'Min virksomhed' > 'Abonnement'. Her kan du tilvælge datostyring til dit abonnement.