Udlægshåndtering - Expense

Kategori:

Dato:


Med Zenegys udlægshåndtering er det nemt at registrere og behandle udlæg. Medarbejderen indtaster blot dato for udlæg og det beløb, der skal refunderes. Når medarbejderen gemmer registreringen bliver den sendt til godkendelse i Zenegy, hvor den lønansvarlige kan godkende/afvise registreringen. Alle godkendte registreringer vil automatisk blive afregnet via lønkørslen. Bogholdere og virksomhedsejere kan nemt trække en rapport med alle registreringer, samt bilag, så de kan bogføres. 

Ved at anvende Zenegys medarbejder appen kan medarbejderen registrere udlægget, mens vedkommende er på farten. Med denne løsning har det aldrig været nemmere at håndtere udlæg.

Tilføj Projekt ID

Som med alle andre registreringer i Zenegy kan medarbejderen tilføje et Projekt ID, hvis registreringen er tilknyttet et bestemt projekt. Til registreringen kan der ligeledes vedhæftes filer, hvis medarbejderen for eksempel ønsker at dokumentere udlægget med et billede af en kvittering, en faktura eller andet.

digital registrering af udlæg direkte fra mobil