INTRODUKTION TIL

ENHEDER OG ADGANGE

icon_scroll

Velkommen til Enheder og Adgange

Med Zenegy HR - Enheder og adgange holder du styr på, hvilket udstyr og IT-adgange de enkelte medarbejdere har fået stillet til rådighed. Du kan også oprette anmodninger om nye enheder og adgange. Systemet holder styr på, hvilke bestillinger der er sat i gang, og hvem der skal godkende dem.

Det hele foregår automatiseret, og som medarbejder, leder eller administrator er du hele tiden opdateret på, hvor du er i bestillingsprocessen, og hvilket udstyr der er tilknyttet den enkelte medarbejder.

 

-

Anmodninger

Under Anmodninger finder du en oversigt over alle dine aktuelle anmodninger. Du kan sortere oversigten ved at benytte dropdown-menuerne øverst, og du kan oprette nye anmodninger i øverste højre hjørne.

Du kan også påbegynde behandlingen af en anmodning ved at klikke på knappen ”Udfør”. Desuden kan du se detaljerne i den enkelte anmodning ved at klikke på den lille trekant for enden af de enkelte linjer.

 

-

Opret anmodning

Når du opretter en anmodning, starter du med at vælge medarbejderens navn.

Du har også mulighed for at tilføje en note, der fx specificerer ønskerne til den enhed eller adgang, som du anmoder om.

Derefter går du til ”Vælg kategorier”. Her klikker du på + for at vælge de enkelte kategorier af enheder eller adgange, der skal med i anmodningen.

Dine valg ligger herefter under ”Valgte kategorier”. Hvis du ønsker at slette en kategori klikker du på – knappen. Husk at klikke ”Gem” i øverste højre hjørne, når anmodningen er klar.

De enkelte enheder og adgange oprettes af din administrator på et senere tidpunkt i behandlingen af din anmodning ved at klikke på knappen ”Udfør” under den enkelte anmodning.

 

-

Anmodningsdetaljer, tilknyt enheder til medarbejdere

Når du under anmodninger vælger at gå i gang med behandlingen ved at klikke på knappen ”Udfør”, kommer du til skærmbilledet ”Anmodningsdetaljer”.

Det er her du knytter enheder og adgange sammen med den enkelte medarbejder.
Hvis du har enheder eller adgange på lager, vil det fremgå af oversigten, og du kan tilknytte dem direkte til medarbejderen.

Hvis der ikke er enheder eller adgange på lager, kan du oprette dem her ved at klikke på ”Opret enhed”, når du har købt enheden og er klar til at udlevere den. Du kan læse mere om oprettelse af enheder nedenfor under ”Enheder og adgange”.

 

-

Enheder og Adgange

Her har du en oversigt over alle dine enheder og adgange. Du kan sortere oversigten ved at benytte dropdown-menuerne øverst, og du kan oprette nye enheder og adgange i øverste højre hjørne.

 

-

Opret enhed eller adgang

Som administrator kan du oprette eller redigere enheder og adgange. Vær opmærksom på, at visse kategorier af enheder og adgange kræver, at du udfylder supplerende informationer i nederste højre hjørne. Du klikker på fold ud for at se disse felter.

Husk at klikke ”Gem” i øverste højre hjørne, når enheden eller adgangen er klar.
Enhederne oprettes her på siden og tilknyttes de enkelte medarbejdere under menupunktet ”Anmodning”.

 

-

Kategorier

Her har du en oversigt over alle kategorier. Du kan sortere oversigten ved at benytte dropdown-menuerne øverst.

Som administrator kan du oprette nye kategorier i øverste højre hjørne. Kategorierne oprettes her på siden og tilknyttes de enkelte enheder og adgange under menupunktet ”Enheder”.

 

-

Opret eller rediger kategorier

Her kan du oprette eller redigere en kategori. Systemet har to niveauer af kategorier: kategori og overkategori. Du vælger selv, om du vil benytte begge niveauer af kategorier.

For at oprette en ny overkategori skal du først oprette den som en almindelig kategori uden at tilknytte en overkategori. Derefter kan du finde den på dropdown-menuen under overskriften ”Overkategori” og tilknytte nye kategorier under den.

Husk at klikke ”Gem” ovenfor, når kategorien er klar.

 

Tilføj felter til supplerende information 

Her kan du tilføje felter til supplerende information om kategorien.

Tilføj rettigheder og godkendelser

Her kan du tilføje rettigheder til medarbejdere eller grupper af medarbejdere, der har en specifik rolle. Du kan også indsætte en godkendelsesproces; når du gør det, sikrer du, at der kommer automatisk besked til de personer i organisationen, der skal godkende anmodninger i kategorien.

-

Roller til grupper af medarbejdere

Her har du en oversigt over de grupper af medarbejdere, der kan have særlige roller og rettigheder i behandlingen af anmodninger.

Du kan oprette nye grupper i øverste højre hjørne.
Grupperne oprettes her på siden og tilknyttes de enkelte kategorier af enheder og adgange under menupunktet ”Kategorier”.

 

-

Opret gruppe

Du indsætter gruppens navn øverst på siden.
Derefter går du til ”Vælg medarbejdere”. Her klikker du på + for at vælge de medarbejdere, der skal med i gruppen.
Dine valg ligger herefter under ”Valgte medarbejdere”. Hvis du ønsker at slette en medarbejder klikker du på – knappen. Husk at klikke ”Gem” i øverste højre hjørne, når gruppen er klar.

 

-

Enheder og Adgange i Medarbejder app

Enheder & Adgange er også tilgængelig i Medarbejder appen. Her kan medarbejdere se en oversigt over alle tildelte enheder og IT-adgange. Medarbejdere kan også bruge app'en til at bekræfte modtagelsen af nyt udstyr eller tildelte IT-adgange, samt se en status på aktuelle anmodninger. På denne måde kan medarbejderne altid håndtere og holde styr på deres udstyr og IT-adgange på farten.

 

Medarbejder appMedarbejder app