Ferieloven i Zenegy

Med Zenegy skabes der nemt overblik over feriesaldo, og andre forhold i forbindelse med ferie, så det bliver nemt for alle at administrere ferie. Læs mere herunder for at finde ud af hvordan Zenegy gør ferieadministration enkel og overskuelig gennem digitalisering.

Nem og korrekt administration af ferie

Med Zenegy følger der en række fordele, der gør det nemt at udbetale løn og administrere ferie.
Medarbejderne har det fulde overblik over ferieoptjening og deres brug af feriedage - både på mobil og web.

Personlig ferielov-vejledning i mobilapp

Med Zenegys mobilapp er det nemt at forstå ferieloven. I får overblik over de forskellige perioder for optjening og afholdelse, samt muligheden for at følge med i den løbende ferieoptjening.
Alle medarbejdere får adgang til en ferielov-vejledning, der instruerer i sammenhængen mellem ferieoptjenings- og afholdelsesperioder, og saldo for optjente og brugte feriedage.
Vejledningen er personlig og tilpasset den enkelte - og dermed baseret på medarbejderens aktuelle saldi.

Administration af 5. ferieuge

I Zenegy er der en række muligheder for at overføre eller udbetale 5. ferieuge, såfremt medarbejderen ikke når at afholde ferie inden for afholdelsesperioden.

Hvis feriedagene skal udbetales, er dette som standard i systemet sat til udbetaling i marts, men det er også muligt at vælge januar eller februar, hvis der ønskes at afregne i disse måneder.

For overførsel af feriedage, er det muligt for medarbejderen at registrere antal dage til overførsel til næste ferieår, og dette sker digitalt som et led i registreringer via både mobil og web.

Feriesaldo overblik

Et opdateret feriesaldo overblik er tilgængelig for både medarbejder og virksomhed.
Den aktuelle feriesaldo opdateres efter hver måneds lønkørsel, hvor medarbejderen kan se den optjente ferie samt total feriesaldo for perioden. Hvis medarbejderen bruger noget af sin ferie, bliver det automatisk fratrukket saldoen - så man altid har den aktuelle feriesaldo pr. dags dato.
Lønadministrator kan se feriesaldo for hele virksomheden, både generelt år til dato og aktuel opdateret saldo efter hver lønkørsel.

Ferierækkefølge

Du kan opsætte i hvilken række følge dine medarbejdere skal kunne registrere ferie. Læs mere om ferierækkefølge.
Zenegys system bruger også automatisk de ældste feriedage først, når en medarbejder registrerer ferie. Det betyder at hvis en medarbejder har feriedage tilbage fra sidste ferieår, vil systemet automatisk tage fra disse feriedage først.

Automatisk indberetning til eIndkomst

Indberetning til eIndkomst sker helt automatisk i forbindelse med jeres lønkørsel i Zenegy.
For virksomheder, der benytter feriekasser vil indbetaling af medarbejderens feriepenge ligeledes overføres til feriekassen automatisk.
Fristen for indbetaling til feriekonto er den samme dag som indberetningsfristen til eIndkomst, og sker automatisk i Zenegy i forbindelse lønkørslen.

Digital ferieanmodning

I Zenegy har medarbejderen fuld overblik over det aktuelle ferieregnskab. Medarbejderen har indsigt i optjente feriedage efter hver lønperiode, samt brugte eller planlagte feriedage.
På den måde får medarbejderen fuld kontrol over feriesaldoen, med et solidt udgangspunkt for at kunne planlægge ferie i løbet af året.
Medarbejderen kan anmode om ferie eller andet fravær direkte via mobilapp eller web. Efterfølgende sendes ferieanmodningen til godkendelse hos afdelingslederen eller den ansvarlige for vagtplanlægning.


Ferieadministration bliver nem og effektiv med Zenegys digitale registreringer. Læs mere om Digitale registreringer i Zenegy.

Feriekalender og nemt overblik med Google eller Office

Ferie- og fraværsregistreringer vises i et interaktivt dashboard i Zenegy. Her har leder eller administrator mulighed for at sortere på forskellige typer af fravær (ferie, sygdom, orlov etc.), vælge visning på afdelingsniveau eller sortere på status, og hvorvidt fravær er blevet godkendt, afvist eller mangler at blive behandlet.
Dertil kan ferie- og fraværsregistreringer sættes op til Google eller Office 365 kalender. Her får I lige præcis den visning, som er vigtig for jeres ferieadministration. Kalenderen kan ligeledes deles med andre i virksomheden - så alle kan have indblik i hvem der er på arbejde på de forskellige dage.

100% valgfrihed og tilpasning

I Zenegy er det nemt at tilpasse og ændre ferieindstillinger, så det passer 100% til virksomhedens behov.
Virksomhedsadministrator har fuld råderet over de forskellige valg for ferie og eventuelle udbetalingsperioder. Alle valg kan nemt ændres, så de passer til jeres personalepolitikker, lokaIaftaler eller overenskomster.

Ferie på forskud

'Feriedage på forskud' er en af de tilvalg, som er mulig med ferieloven. Det giver medarbejdere mulighed for at låne feriedage med henblik på optjening af de 'lånte' feriedage inden for den næste ferieoptjeningsperiode. Her er det vigtigt at være opmærksom på kun at tage de feriedage på forskud, som kan optjenes igen inden det nye ferieår starter. Uanset om I, som virksomhed, har taget stilling til om det skal være en mulighed for jeres medarbejdere, så kan det nemt tilvælges på virksomhedskontoen i Zenegy.
Du vælger blot - om det skal være en mulighed eller ej og angiver antal dage, som der maksimalt kan tages på forskud.

Feriefridage og omsorgsdage

Feriefridage og omsorgsdage følger ikke reglerne for ferieloven - og kan derfor være underlagt andre regler for optjening og ferieafholdelse.
I Zenegy er der selvfølgelig også taget højde for dette og ferieindstillinger kan ligeledes defineres og tilpasses efter virksomhedens behov.

Feriepengehensættelser

For medarbejdere med ret til løn under ferie, optjenes en feriesaldo, som udbetales til medarbejderen i løbet af ferieåret.
De feriepengene, som bliver opsparet løbende skal hensættes regnskabsmæssigt. I Zenegy kan feriepengene bogføres på en seperat konto således, at virksomheden har overblik over den aktuelle forpligtelse i regnskabet og husker at afstemme beløbet når pengene skal udbetales til medarbejderen.

Ferietillæg

Medarbejdere med ret til løn under ferie, har også ret til et ferietillæg på minimum 1% af den ferieberettigede løn. Typisk udbetales ferietillægget to gange årligt -i maj og august. Det kan også udbetales i forbindelse med medarbejderens ferieafholdelse.

I Zenegy er systemet opsat til at udbetale i maj og august. Systemet både udregner og udbetaler ferietillægget automatisk. Ønsker du at udbetale ferietillægget i forbindelse med medarbejderens ferieafholdelse, skal du aktivere dette i systemet.

Se hvordan du udbetaler ferietillæg i Zenegy her.

Feriefil

Det er muligt at hente en fil fra Feriepengeinfo og uploade denne til Zenegys system. Det betyder du kan afstemme saldi fra Feriepengeinfo med data i Zenegy. Læs mere om Feriefil her.

Tidslinje over vigtige datoer vedrørende den nye ferielov

Få overblik over den fulde rejse fra vedtagelsen af den nye ferielov til vigtige datoer og frister, som man skal være opmærksom på i forløbet.