Afspadsering

Kategori:

Dato:


Nu kan der registreres afspadsering i Zenegy. Med denne nye funktion har virksomheden nu mulighed for at tilbyde afspadsering til enten alle medarbejdere, eller til udvalgte.

Zenegy giver mulighed for at optjene afspadsering for både funktionærer og for timelønnede. Beløbet der hensættes pr. time er medarbejderens nuværende timeløn og dette gælder for både funktionærer og timelønnede medarbejdere.

Afspadseringssaldoen vil blive vist på medarbejderens lønseddel i både timer og beløb, således at medarbejderen altid kan følge med i, hvor mange timer de har optjent i afspadsering. 

Der er to forskellige opsparingsmuligheder:

1. Optjening af timer, hvor en medarbejder kan registrere de opsparede timer, med enten antal af timer eller med et start- og slut tidspunkt for overarbejde. 

2. Optjening via timeregistrering, hvor en medarbejder kan registrere overarbejdstimer, som skal til udbetaling hvorefter systemet vil beregne afspadseringssaldo, der relatere til timeregistreringen. 

Det kan defineres internt i virksomheden, hvilke medarbejdere der skal have mulighed for at registrere afspadsering. Når der registreres afspadsering, vil registreringen efterfølgende blive sendt til godkendelse hos den nærmeste leder.  

Der er tre måder afspadseringen kan udbetales på. Enten ved et aftalt antal timer medarbejderen selv definerer, hele afspadseringssaldoen kan udbetales til den enkelte medarbejder, eller alle afspadseringssaldi udbetales til alle medarbejdere. 
Det er muligt at opsætte kontoregler for afspadseringssaldoen. Ved fratrædelse kan du ligeledes definere kontoregler, for den nedskrevne saldo.