AM-bogføring

Kategori:

Dato:


Med Zenegys avanceret AM-bogføring får virksomheden et bedre overblik over lønudgifter og en nemmere afstemning af eIndkomst.

Zenegy giver virksomheden mulighed for, at tilpasse bogføring og opdele lønudgifter efter behov. Virksomheden kan både bogføre udgifter på baggrund af afdelinger, tillæg og fradrag, timesatser eller en kombination.

Gemmen bogføring kan I opsætte én kontoplan og samtidig splitte udgifter på specifikke konti i økonomisystem. Frokost og udlæg kan eksempelvis bogføres på særskilte konti eller knyttes til den samlede udgift for en afdeling.

AM-bogføring kan ligeledes bogføre feriepengehensættelser på 12,5%.

Zenegys standard kontoplan er blevet udvidet til 40 bogføringslinjer, som kan tilpasses efter virksomhedens behov.