Microsoft Azure Active Directory

Kategori:

Dato:


Det er nu muligt at bruge Azure som Identity provider. Det vil sige, at når virksomheden har sat integrationen op i Azure, kan virksomhed og medarbejder logge ind med deres Microsoft Office365 oplysninger.