Ferie- og fraværsregistrering

Kategori:

Dato:


Zenegy gør virksomhedens ferieregnskab nemt. Med Zenegys Medarbejder App kan virksomhedens medarbejdere let anmode om ferie eller registrere sygedage. Den lønansvarlige kan let holde et klart overblik, samt acceptere eller afslå anmodninger.

Zenegy sørger for at den lønansvarlige altid er opdateret i forhold til medarbejderes ferieplanlægning, -optjening og -afvikling - uanset hvilken type fridage virksomheden tilbyder de ansatte. Samtidig kan virksomhedens medarbejder dagligt følge egne registreringer, f.eks. arbejdstid, ferieforbrug og fraværsprocent.

Med Zenegy kan I altid være sikre på, at medarbejdernes optjente feriedage og feriepenge stemmer overens med det enkelte ansættelsesforhold, når de automatisk overføres til FerieKonto.

Tilføj Projekt ID

Ved fravær- eller ferieregistrering kan medarbejderen tilføje et Projekt ID, hvis registreringen skal tilknyttes et bestemt projekt. Ligeledes kan der sammen med registreringen uploades et dokument, som eksempelvis en lægeerklæring.

Sådan registrer du ferie og fravær.