Roller og rettigheder

Kategori:

Dato:


Ved at tildele virksomhedens medarbejdere specifikke roller, kan I give dem forskellige rettigheder til, hvad de kan tilgå i lønsystemet. Her kan I også se hvilke roller medarbejderne kan udfylde. 

Afdelingsleder

Tildel en eller flere af virksomhedens medarbejdere rollen som afdelingsleder. En medarbejder med denne rolle vil kunne få adgang til at godkende fraværs-, kørsels-, og timeregistreringer for de andre medarbejdere i afdelingen.

Lønbogholder (begrænset adgang)

I kan vælge at give en af virksomhedens medarbejdere mulighed for at blive lønbogholder, med kun begrænset adgang til Zenegy. Han eller hun vil dermed kunne varetage alt det, der har med løn at gøre - bortset fra at kunne gennemføre selve lønkørslen. På den måde kan en medarbejder varetage det daglige lønbogholderi, mens lønadministrator eller virksomhedsejer kun behøver at føre den sidste kontrol og godkendelse af den endelige lønkørsel.

Lønbogholder (fuld adgang)

Hvis virksomheden har egen regnskabsafdeling, kan I give bogholder eller revisor fuld adgang til at administrere alt det, der vedrører lønnen i virksomheden. På den måde får virksomhedens regnskabsmedarbejder de fulde beføjelser i Zenegy og kan varetage hele lønadministrationen til fulde.

Dokument Manager

Hvis virksomheden har medarbejdere, som skal kunne tilgå andre medarbejderes dokumenter, så skal de tildeles rollen som 'Dokument Manager'. Dokument Manager vil kunne tilgå dokumenterne på de medarbejdere, som vedkommende har adgang til. En afdelingsleder vil eksempelvis kunne se dokumenter på medarbejderne i afdelingen. Derudover kan en Dokument Manager uploade, redigere, slette og gøre dokumenter synlige eller usynlige for en medarbejder på samme vis, som en virksomhedsejer kan.

Kursus Manager

Kursus Manager kan oprette kurser og styre alle detaljer i kursus modulet. Kursus Manager har mulighed for at tildele medarbejdere forskellige roller og rettigheder i forbindelse med, at oprettet et kursus eller oprette en gruppe af medarbejdere, der skal have rettigheder i forbindelse med et kursus. Derudover har Kursus Manager mulighed for autogodkendelse af deltagere eller tilvælge, om kurset skal publiceres for alle i virksomheden eller enkelte medarbejdere med invitation.

Kursus Manager kan tildele følgende roller til en gruppe- eller enkelte medarbejdere, ved oprettelse af et kursus:

  • Kiggeadgang
  • Redigering af oprettet kursus (ex. tidspunkt, varighed, kursusbeskrivelse) - dog ej mulighed for godkendelse af deltagere
  • Godkendelse af deltagere - ej redigering af kursusdetaljer

Enhed og Adgang Manager

Enheds og Adgangs Manager kan bruge og administrere alle dele i 'Enheder og adgange' modulet. Manager med denne rolle kan såvel som virksomhedsejeren oprette og redigere kategorier for nye typer af enheder og adgange amt opsætte regler for udfyldelse af kategorier og godkendelser. Derudover kan Enheds og adgangs Manager oprette enkelte medarbejdere eller grupper, og tildele dem forskellige rettigheder:

  • Anmoder
  • Godkender
  • Udfører
  • Sletter 
  • Kiggeadgang