Standardsatser

Kategori:

Dato:


Zenegy har udviklet en mere overskuelig og automatiseret måde at arbejde med forskellige satser -kaldet standardsatser. Her kan man definere det tillæg som skal lægges til medarbejderens timesats (standardsats), både som et %- tillæg eller beløb i kr.
 
På den måde opnår man en generel sats for eksempelvis aftentillæg, som lægges til medarbejderens aktuelle timesats, og med mulighed for opsætning af kontoregler, kan man bogføre standardsatser på specifikke konti.

Læs mere om standardsatser her