Feriefridage og omsorgsdage

Kategori:

Dato:


I Zenegy er det muligt at styre om medarbejdernes feriefridage og omsorgsdage skal følge ferieåret eller kalenderåret. Man kan også vælge om dagene skal opskrives eller afskrives.