Timeregistrering

Kategori:

Dato:


Zenegy gør timeregistrering let og overskueligt. Virksomhedens medarbejdere kan nemt stemple ind og ud ved at angive et start- og sluttidspunkt for de enkelte arbejdsdage. Hvis den lønansvarlige ønsker en anden form for timeregistrering, kan medarbejderen også vælge et bestemt antal timer for en hel arbejdsdag.

Specifikke timesatser

Den lønansvarlige kan oprette generelle timesatser eller tildele specifikke timesatser til en enkelt medarbejder eller alle medarbejdere i en afdeling. Efter timeregistreringen bliver de automatisk sendt til godkendelse hos den lønansvarlige, inden der skal udbetales løn.

Timeregistrering for afdelinger

Hvis nogle af virksomhedens medarbejdere er tilknyttet flere forskellige afdelinger, vil den lønansvarlige stadig have adgang til løntrykket i de enkelte afdelinger.

Lønudviklingen kan bogføres i økonomisystemet eller trækkes ud i rapporter. Hvis I har integreret Zenegy med et andet økonomisystem, vil overførslen til kassekladden ske automatisk.

Forbind Zenegy med andre systemer

Virksomheder kan således integrere Zenegys timeregistering med andre systemer. Dette automatiserer jeres arbejdsgange, hvor indtastede og godkendte timer fra virksomhedens foretrukne timeregistreringssystem automatisk vil blive overført til Zenegys lønkørsel.

Timeregistrering for projekter

Virksomhedens medarbejdere har også mulighed for at registrere timer i forhold til bestemte projekter. Ved timeregistreringen skal medarbejderen blot tilføje et Projekt ID, hvortil registreringen tilknyttes. Dette giver et klart overblik over hvilke timeregistreringer, der hører til bestemte projekter.

Under 'Rapporter' kan den lønansvarlige generere et udtræk over virksomhedens forskellige registreringer.

Upload dokumenter

Når virksomhedens medarbejder opretter timeregistrering er der mulighed for at uploade et dokument, som efterfølgende bliver gemt på registreringen.