Nem løn og personaleadministration gennem automatisering

Er jeres virksomhed i service og rådgivningbranchen - så er Zenegy Payroll et lønsystem, der er tilpasset konsulenter og bureauer.
Med Zenegy er det muligt at optimere jeres arbejdsflow og øge lønoplevelsen for alle i virksomheden. Uanset om der skal udbetales månedsløn (forud- eller bagudbetalt), 14-dages løn, B-indkomst og honorar eller laves nulindberetning, sker det enkelt og automatisk. Opret medarbejdernes stamdata og lønkørsel - så beregner, indberetter og overfører Zenegy automatisk til SKAT, feriekasser, ATP, pension og barsel.

Styring og bogføring på afdeling eller projekter

Med Zenegys avanceret bogføring kan bogføring blive tilpasset efter virksomhedens kriterier og behov.

Kategoriser medarbejderne på afdelinger eller projekter med forskellig tillæg, fradrag, timesatser og få overblik over lønudgifter på diverse projekter og afdelinger.

Læs mere om avanceret bogføring i Zenegy.

Zenegys timeregistrering med Projekt ID

Med Zenegys eget timeregistreringsmodul, kan den lønansvarlige nemt oprette eller tildele generelle timesatser til enkelte medarbejdere, specifikke afdelinger eller projekter.

Medarbejderne stempler blot ind eller ud ved at angive et start- og sluttidspunkt for de enkelte arbejdsdage. Timeregistreringen kan tilknyttes bestemte projekter, ved at medarbejderen tilføjer et Projekt ID. Efter registreringen bliver den automatisk sendt til godkendelse hos afdelingslederen eller den lønansvarlige - inden der udbetales løn.

Læs mere om Timeregistrering i Zenegy.

Nem udlægs- og kørselshåndtering med Projekt ID

Med Zenegys udlægs- og kørselshåndtering kan medarbejdere behandle og registrere udlæg samt kørsel på farten. Medarbejdere skal blot indtaste dato og beløb for udlægget eller 'start' og 'slut'-adressen på køreturen.

Hvis udlægget eller køreturen skal tilknyttes et bestemt projekt er det muligt via Projekt ID. Alle registreringer bliver sendt til godkendelse/afvisning hos den lønansvarlige og vil automatisk blive afregnet ved næste lønkørsel.

Zenegy snakker sammen med andre systemer

Zenegy tilbyder en lang række integrationer, så I kan arbejde effektivt på tværs af systemer.

Kom hurtigere i mål med timeregistrering, rekruttering og andre administrative opgaver. Integrationsmulighederne reducerer manuelle processer og lader løndata fra Zenegy blive overført automatisk til jeres foretrukne systemer.

Vi har integrationer til ERP-systemer, produktivitssystemer og HR-systemer som e-conomic, TimeLog, HR-ON, kalender integrationer og mange flere.

Se alle Zenegys app-integrationer her.

Digitalt godkendelsesflow

Med Zengy kan virksomheden nemt opsætte et godkendelsesflow, der muliggør en struktureret og kontrolleret lønkørsel, med flere beslutningstagere, inden udbetaling.

Virksomheden skal blot definere roller og kriterier for hvem og hvilke registreringer, der skal kunne godkendes. Den ansvarlige får herefter adgang til alle nødvendige informationer for godkendelsen, som f.eks. afvigelser, afstemningsrapporter eller kladdelønsedler.

Læs mere om Zenegys Godkendelsesflow.

B-indkomst og honorarer

Hyrer I konsulenter og specialister til enkeltstående opgaver eller projekter, kan konsulenten nemt oprettes i Zenegy.

Opret og inviter blot konsulenten til systemet og udbetal honorar som B-indkomst med beløb og dispositionsdato. Konsulenten får adgang til Zenegys medarbejder app, som sikre en bedre lønoplevelse for både danske og internationale medarbejdere.

Ansætter I konsulenter med baggrund i forskningsordningen, så læs mere her.

Medarbejderskabeloner

Få bedre styring af virksomhedens ansættelsesforhold og opret nemt nye medarbejdere, konsulenter eller freelancers med Zenegys medarbejderskabeloner.

Zenegy har prædefineret en række standardværdier for de tre mest populære medarbejdertyper - funktionær, timelønnet med hovedkort og timelønnet med bikort. Skabelonerne kan selvfølgelig ændres og tilpasses virksomhedens satser eller der kan oprettes nye.

Læs mere om medarbejderskabeloner.

Masseopdatering af satser

I Zenegy er det nemt at administrere og opdatere satser, tillæg, fradrag og andre løndele på alle medarbejdere på én gang. Få overblik og spar tid med funktionen 'Globale værdier', når I skal ændre satser for fri telefon, frokost, pension, forsikring, personaleforeninger og meget mere.

Ved at definere medarbejder-kategorier og afdelinger, kan I gennemføre de nødvendige ændringer effektivt og holde styr på alle satser.

Læs mere om Globale værdier.

Medarbejder univers

Med Zenegys medarbejder app får alle medarbejdere og konsulenter en mere professionel lønoplevelse. Alle lønelementer og saldoer er samlet ét sted, og medarbejdere kan nemt lave digitale registreringer af timer, ferie, kørsel, fravær etc.

Medarbejder appen tilbyder forklaring af alle lønelementer på 12 forskellige sprog - så både danske og internationale medarbejdere får en bedre lønoplevelse.

Logo på lønseddel

Upload virksomhedens logo i Zenegy, så det både fremgår i systemet og på lønsedlen. På den måde vil jeres konto og lønsedler bære præg af virksomhedens identitet og brand.

Læs mere om Logo på lønseddel.

Zenegy HR - integreret HR løsning

Integrer Zenegy Payroll med Zenegy HR og få den fulde pakke med en række digitale funktioner til personaleadministration.

Zenegy HR giver mulighed for sikker og digital dokumentdeling af ansættelseskontrakter, ID og andet personfølsomt data. Derudover har vi værktøjer, der gør onboarding og offboarding af medarbejdere mere overskueligt med 'Enheder og adgange' og 'Kurser og events'.

Læs mere om Zenegy HR.

Alle funktioner samlet ét sted