Zenegy løn - en løsning tilpasset jeres behov

Zenegy er et innovativt lønsystem, der tilbyder en fleksibel og digital løsning til virksomhedens daglige administrative opgaver.
Med Zenegy løn får du et automatiseret lønsystem, med en perlerække af funktioner der effektiviserer løn arbejdet i jeres virksomhed.
Vi sørger for en overskuelig og sikker lønkørsel, samt adgang til en lang række rapporter, der giver overblik og effektiviserer de tidskrævende arbejdsprocesser.

Effektiv lønudbetaling

Zenegy beregner, indberetter og overfører automatisk løn, SKAT, Feriepenge, ATP, barsel og pension. Uanset om der skal udbetales månedsløn (forud- og bagudbetalt), 14-dages løn, B-indkomst eller nulindberetning sker det enkelt og automatisk. I får det fulde overblik over samlede og fremtidige betalinger. 

Overblik og kontrol af lønkørslen

I Zenegy er det nemt at få det fulde overblik og kontrol over lønkørslen med nemme og overskuelige rapporter. Få adgang til blandt andet:

▪️ Afstemningsrapporter til eIndkomst
▪️ Afvigelsesrapporter på afdelingsniveau og medarbejderniveau
▪️ Udvidet lønkørselsrapport med eIndkomst-nummer
▪️ Overblik over betalinger - også grupperet for hver betalingstype
▪️ Feriepengehensættelser
▪️ Rapport generator - få rapporter med selvvalgte parametre
▪️ Og mange andre

"Det er nemt og smertefrit at skifte vores gamle system ud med Zenegy. Der er mulighed for fuld integration til en række systemer som vi bruger i dagligdagen, og det har bl.a. også givet os mulighed for at få lagt flere automatiseringer ind, så vi ikke skal bruge så meget tid på at håndtere og taste data manuelt. Zenegy giver en langt større motivation i det daglige arbejde - med god support hele vejen igennem."

Poul Jensen - CFO, Umbraco

"Efter vi har fået Zenegy, er det blevet super nemt og overskueligt for mig at tjekke løn for mine teams med mange ansatte. Det giver et godt og nemt overblik for både mig og de ansatte fordi lønsystemet er meget intuitivt og nemt at bruge. Der er langt mere styr på de mange ansattes timer og mere struktur."

Marie Enderleit - Team Lead, Goodiebox

Korrekt lønkørsel med realtidsdata

Zenegy tilbyder en intelligent lønkørsel, der automatiserer lønprocessen fra lønkladde til udbetaling.

Lønkladden byder på en oversigt over virksomhedens afvigelser, fejl og advarsler som den lønansvarlige skal være opmærksom. Når du laver ændringer og rettelser i lønkladden, kan du med Zenegy realtidsdata se effekten af ændringer med det samme, samt hente en kladde lønseddel. 

Med vores brugervenlige design og workflow, har du et komplet overblik over medarbejderens løn, tillæg og fradrag til lønnen, ændringer og afvigelser, og har dermed de bedste forudsætninger for at gennemføre korrekt lønoverførsel til den enkelte medarbejder - hver gang. 

Digitalt godkendelsesflow

Få godkendt lønoverførslen af administrator, leder, økonomi afdelingen eller andre aktører i virksomheden. Med Zenegys avanceret godkendelsesflow kan du opsætte en godkendelsesstruktur og definere kriterier for godkendelse.

Ved at definere roller og struktur for godkendelse af lønkørsel, har de ansvarlige rig mulighed for at tjekke rapporter, lønkladder og andet, der er vigtigt for at gennemføre en kontrol før godkendelsen. 

Zenegy holder styr på processen digitalt og sender notifikationer samt påmindelser automatisk. Ved at aktivere auto gennemførelse af løn, bliver lønnen overført automatisk når alle har godkendt og accepteret lønoverførslen.

Læs mere om Godkendelsesflow

Ferieloven

Zenegy er 100% kompatibel med ferieloven, hvilket giver virksomheden en lang række muligheder for at tilpasse løsningen efter eget valg eller evt. jf. særlige overenskomstregler. Feriesaldoen bliver indberettet til eIndkomst og feriekasserne helt automatisk, og det er muligt at bogføre feriepengehensættelser særskilt - så virksomheden har overblik over forpligtelserne. 

I Zenegy kan virksomheden administrere muligheden for at få ferie på forskud og angive antal dage på forskud. Derudover er det muligt at vælge om restferie fra sidste ferieår, skal overføres til næste. 

Digitale registreringer og ferieoverblik

I Zenegy kan medarbejdere selv anmode om ferie, registrere udlæg, timer, kørsel og fleks i medarbejder appen eller på web. 

Alle registreringer og anmodninger ligger i systemet klar til godkendelse hos afdelingsleder, virksomhedsejer eller administrator og overføres automatisk til næste løn overførsel. 

Medarbejderen kan følge med i egen feriesaldo ved optjening og afholdelse af ferie, og kan bevare overblikket over alle anmodninger og registreringer.

Læs mere om digitale registreringer.

Nem adgang for alle i virksomheden

Let administrationen og gør det nemt og sikkert for alle i virksomheden at tilgå informationer som er relevante for dem - både på web og app. 

I Zenegy er det muligt at definere en række roller, visninger og adgange, så medarbejdere, ledere, konsulenter og administratorer har adgang til de oplysninger, der er relevant for den enkelte. 

Afdelingsledere kan administrere ferieanmodninger, udlægsregistreringer og timeregnskabet for egen afdeling, lige såvel som bogholdere eller konsulenter, har egen visning af relevant information. 

Design lønsedlen med jeres logo

Vi ved hvor vigtig opbygning af brandidentitet kan være for en virksomhed. I Zenegy handler det om jeres medarbejdere og jeres virksomhed, og i kan derfor tilpasse lønsedlen så det fremstår med jeres eget brand og logo. 

Ved at uploade logo i systemet, vil jeres konto og lønsedler have virksomhedens identitet i systemet, både i mobil appen og på lønsedlen.

Medarbejder app

Med Zenegy får virksomhedens medarbejder den bedste medarbejder app på markedet.

Zenegy tilbyder en app med en komplet medarbejderunivers, der sikrer et bedre overblik og en mere professionel lønoplevelse. I medarbejder appen er alt samlet ét sted og alle registreringer kan foretages digitalt. Vi tilbyder en interaktiv lønseddel med tilhørende beskrivelser på 12 forskellige sprog.

Medarbejder appen giver også virksomhedens medarbejdere et klart overblik og mulighed for digital samt hurtig registrering af timer, kørsel, fravær etc.

Åbent API og masser af integrationer

Zenegy er fuldt integreret med markedets bedste software programmer.

Forbind Zenegy med e-conomic eller nogle af de andre bogføringssystemer på markedet, og bevar overblikket på tværs af systemerne. Ved at sætte API integrationer op med Zenegy bliver løndata overført på en nem og effektiv måde, og hjælper lønadministrationen med at spare tid og minimere manuelt tastearbejde.

Zenegy HR - integreret HR løsning

Med Zenegy HR har jeres virksomhed den fulde pakke med en række digitale funktioner til personaleadministration. Få digital dokumentdeling sikkert via systemet - særlig vigtig når ansættelseskontrakter, ID og andet personfølsomt data skal deles. 

Derudover har vi værktøjer, der gør onboarding og offboarding af medarbejdere mere overskueligt med 'Enheder og adgange' og 'Kurser og events'.

Læs mere om Zenegy HR.

Fremragende support

I Zenegy samler vi på tilfredse kunder. Vores kvalificerede medarbejdere sørger for at du får en tryg start når du skifter lønsystem, også hvis du allerede bruger Zenegy systemet og har brug for hjælp. Vi tilbyder gratis support på email, chat og telefon, og har opbygget en række hjælpeartikler til systemet.

I Zenegy er jeres lønadministration i trygge hænder.

Alle funktioner samlet ét sted