Automatiseret løn- og vagtplanlægning

Zenegy er et digitalt og funktionelt system, der sparer virksomheder for tidskrævende opgaver med vagtplanlægning, tidsstyring og lønudbetaling.
Vi automatiserer virksomheders arbejdsgange og tilbyder en lang række funktioner og løsninger, der optimerer arbejdsflowet, øger lønoplevelsen og gør det let at lave løn. Zenegy hjælper Hotel og restaurationsbranchen med daglige og mere komplekse opgaver. Arbejder I med flere systemer for at holde styr på vagtplanlægning, bogføring, timeregistrering eller andet - er det altid muligt at forbinde disse til Zenegy.

Automatiseret lønudbetaling

Uanset om der skal udbetales månedsløn (forud- eller bagudbetalt), 14-dages løn, B-indkomst eller nulindberetning sker det enkelt og automatisk. Zenegy beregner, indberetter og overfører automatisk løn, SKAT, feriepenge, ATP, barsel og pension.

I får det fulde overblik over samlede og fremtidige betalinger, samt en række rapporter, der gør det nemt at bogføre og afstemme lønudbetalinger. 

Effektiv bogføring

Er virksomhedens medarbejdere kategoriseret på diverse afdelinger med forskellig tillæg, fradrag og fravær, kan lønudgifter fordeles bogføringsmæssigt og virksomheden kan få en nemmere afstemning til eIndkomst.

Bogføringen kan ske på baggrund af om medarbejderen er fastansat, timeansat, arbejder som tjener eller i køkkenet, og meget mere.

Læs mere om Zenegys AM-bogføring.

Integrer med workforce management systemer

Zenegy samarbejder med en række API integrationer til workforce management systemer. Det giver restauranter og hoteller mulighed for at arbejde effektivt og nå hurtigere i mål med vagtplanlægning, tidsregistrering og lønudbetaling.

Integrer med kasseapparats-, tids- og vagtplanlægningssystemer som Planday, Smartplan, Tamigo, Quinyx, SameSystem og QuickOrder.

Digital kontrol og godkendelse af lønoverførsel

Med Zenegy's digitale godkendelsesflow, er det effektivt at kontrollere og udbetale løn.

De ansvarlige medarbejdere, der står for kontrol og godkendelse af lønoverførslen, har mulighed for at gennemgå udbetalinger, afvigelser i lønnen i forhold til sidste lønudbetaling, rapporter og meget andet.

Zenegy holder styr på godkendelsesprocessen digitalt og sender notifikationer samt påmindelser automatisk. Ved at aktivere auto gennemførelse af løn, bliver virksomhedens løn overført automatisk når alle kriterier for godkendelse er opnået.

Læs mere om Zenegys Godkendelsesflow.

Timeregistrering med Zenegy

Ønsker virksomheder at benyttes Zenegys egen timeregistrering - er modulet med i Zenegy Payroll-pakken.

I timeregistreringsmodulet kan medarbejdere nemt stemple ind eller ud ved at angive et start og sluttidspunkt for de enkelte arbejdsdage. Virksomheder kan oprette eller tildele generelle timesatser til én enkel medarbejder eller specifikke afdelinger. Timeregistreringen sendes automatisk til godkendelse hos afdelingslederen eller den lønansvarlige, inden der udbetales løn.

Læs med om Timeregistrering i Zenegy.

Medarbejderskabeloner

Virksomheder kan med ét klik oprette en ny medarbejder med Zenegys medarbejderskabeloner. Vi har prædefineret en række standardværdier (skattekort, feriedage, timeantal, barsel, feriepengesats etc.) for de tre mest populære medarbejdertyper - funktionær, timelønnet med hovedkort og timelønnet med bikort.

I kan altid tilpasse og skræddersy virksomhedens medarbejderskabeloner, hvis der er medarbejdere med anderledes lønforhold eller overenskomster.

Læs mere om medarbejderskabeloner.

Ferieloven

Zenegy håndterer ferieloven automatiseret, så medarbejder og lønansvarlig har det fulde overblik over ferieregnskabet. Vi indberetter og overfører feriesaldoen til eIndkomst og feriekasserne helt automatisk. Derudover er det muligt at bogføre feriepengehensættelser for timeansatte særskilt, så virksomheden har overblik over forpligtelserne. 

Den enkelte medarbejder, både fastansat og timelønnet, har overblik over feriesaldoen i Zenegy's medarbejder app. Her kan de frit anmode om ferie og se optjent samt brugt ferie.

Har jeres virksomhed mulighed for at holde ferie på forskud, er det ligeledes muligt at opsætte det i Zenegy. Man kan også definere antal dage på forskud og evt. overførsel af feriesaldo til næste ferieår.

Læs mere om Ferieloven.

Bedre lønoplevelse med medarbejder app

Med Zenegys medarbejder app er alt samlet ét sted og virksomhedens medarbejdere kan nemt fortage digitale registreringer af timer, kørsel, fravær etc. På appen kan medarbejderne få overblik over optjening af ferie, lønforklaringer, guides og andre nyttige oplysninger.

Appen er tilgængelig på 12 forskellige sprog - så både danske og internationale medarbejder får en bedre lønoplevelse.

Forholdsmæssig lønberegning af løn

Spar tid når der skal onboardes en ny medarbejder, der tiltræder midt i måneden.

Zenegy beregner medarbejderens løn og diverse tillæg helt automatisk med baggrund i arbejdsdage i måneden. Forholdsmæssig beregning gælder både månedslønnen og diverse tillæg, der måtte være til lønnen. 

Funktionen gør det enkelt for den lønansvarlige i virksomheden at administrere tiltrædelser og fratrædelser på skæve datoer, da Zenegy klarer delvis beregning af løn, frokost, pension, personalegoder etc.

Læs mere om forholdsmæssig beregning.

Åbent API

Samarbejder jeres virksomhed med andre systemer, kan de nemt forbindes med Zenegy. Med Zenegys åbne API kan hoteller og restauranter arbejde på tværs af programmer, spare tid på det manuelle tastearbejde og lade løndata fra Zenegy bliver overført automatisk.

Se alle Zenegys app-integrationer her.

Automatiseret lønkorrektion

Er der en fejl i den senest udbetalte lønkørsel, kan det nemt korrigeres og udlignes automatisk i Zenegy.

Med en automatisk korrektion bliver data korrigeret i eIndkomst, og hvis Zenegy er sat op med en integration til jeres bogføringssystem - bliver udbetalinger tilbageført og korrigeret i regnskabet.

Alle funktioner samlet ét sted