Zenegy Payroll for store virksomheder

Zenegy er et innovativt lønsystem, der tilbyder en fleksibel løsning, der kan varetage de daglige og mere komplekse opgaver i virksomheden.
Zenegy Payroll er bygget på åbent API med mulighed for en fuld digitaliseret løsning, der er skræddersyet til den enkelte. Vi gør det automatiseret og effektivt at lave løn til mange medarbejdere på én gang.
Arbejder I med flere systemer for at holde styr på bogføring, timeregistrering, HR løsninger eller andet - er det muligt at forbinde disse til Zenegy.

Digitalt godkendelsesflow

Med et avanceret godkendelsesflow er det muligt at få et struktureret overblik over godkendelsen af virksomhedens lønoverførsel. Definér roller og kriterier for godkendelse af løn, og den ansvarlige får mulighed for at tjekke rapporter, kladdelønsedler, afvigelser og andet, der er nødvendigt for at gennemføre en kontrol før godkendelsen.

Zenegy holder styr på processen digitalt og sender notifikationer samt påmindelser automatisk. Ved at aktivere auto gennemførelse af løn, bliver lønnen overført automatisk når alle kriterier for godkendelse er opnået.

Læs mere om Godkendelsesflow

Overblik og kontrol af lønkørslen

I Zenegy er det nemt at få det fulde overblik og kontrol over lønkørslen med nemme og overskuelige rapporter. Få adgang til blandt andet:

▪️ Afstemningsrapporter til eIndkomst
▪️ Afvigelsesrapporter på afdelingsniveau og medarbejderniveau
▪️ Udvidet lønkørselsrapport med eIndkomst-nummer
▪️ Overblik over betalinger - også grupperet for hver betalingstype
▪️ Feriepengehensættelser
▪️ Rapport generator - få rapporter med selvvalgte parametre
▪️ Og mange andre

"For Generaxion er Zenegy en fremtidssikret løsning, med gode muligheder for virksomhedens høje ambitioner. Zenegy automatiserer vores arbejdsopgaver og mindsker manuelle processer. Zenegys app- og cloudbaseret system giver også vores mere end 350 ansatte mulighed for et nemt overblik over alle lønelementer."

Mette Marie Jensen - Head of HR, Generaxion

"Automatisering og eliminering af fejl er essentielt for team blue, der beskæftiger over 200 ansatte i Danmark. Vi havde en klar strategi om at eliminere så mange manuelle arbejdsgange som muligt og rykke over på digitale platforme. Her har Zenegy været afgørende for at det kunne lade sig gøre. Med Zenegy samler vi en række systemer i en og samme platform, der samtidig automatiserer og effektiviserer hele flowet." 

Stefan Rosenlund - Managing Director Nordic, team.blue

Effektiv lønkørsel uden fejl

Zenegy tilbyder en intelligent lønkørsel, der automatiserer lønprocessen fra lønkladde til udbetaling.

Lønkladden byder på en bred oversigt over afvigelser, fejl og advarsler i lønkørslen, som den lønansvarlige skal være opmærksom. Det gælder også andre notifikationer, og eventuelle opsigelser, som kræver særlig opmærksomhed ved lønkørslen.

Med Zenegy realtidsdata kan den lønansvarlige se effekten af ændringer og rettelser i lønkladden med det samme, således at man altid har det bedste grundlag for at gennemføre korrekt lønoverførsel. 

Medarbejderskabeloner og overenskomststyring

Opret forskellige skabeloner med baggrund i virksomhedens medarbejdertyper, overenskomster og lønforhold. 

I Zenegy kan virksomheden oprette og tilpasse skabeloner efter behov og tilknytte timesatser, pension eller barsel, der er gældende for medarbejdertypen. Satserne kan redigeres og tilføjes på alle medarbejdere i de forskellige grupper. Så har den ansvarlige et overblik og mulighed for hurtig opdatering ved tilfælde af ændringer.

Er der overenskomster, kan det ligeledes sættes op med varierende timesatser, tillæg og fradragstyper, SH og fritvalgsordning og forskellige feriepengemodtagere. 

Udvidet bogføring

Avanceret bogføring i Zenegy giver bedre styring og overblik over virksomhedens udgifter.

Opsæt virksomhedens kontoplan og definér alle lønudgifter på forskellige konti i regnskabssystemet. Muligheder for udgiftsopdeling er mange, uanset om udgifter skal belyses på de enkelte afdelinger i virksomheden, tillægsudgifter eller noget helt andet. 

Digitale registreringer

Zenegy gør registreringer af kørsel, udlæg, ferie, fravær og timer nemt for alle medarbejdere. De digitale registreringer kan ske både på web log ind eller mobilapp. Alle registreringer bliver lagret i systemet og ligger klar til godkendelse hos virksomhedsejeren, afdelingslederen eller anden. Alle godkendte registreringer overføres automatisk til næste lønkørsel.

Datasikkerhed i top

I Zenegy er alle data sikret. Zenegys system har en ultrasikker kryptering for ekstra beskyttelse af virksomhedens personfølsomme data.

Vi har ISAE 3402 erklæring, der sikrer korrekt IT-kontrol og giver mulighed for at indføre adgangskodepolitik og to-faktor-login. 

Medarbejder univers

Med Zenegy får virksomhedens medarbejder den bedste medarbejder app på markedet.

Zenegy tilbyder en app med en komplet medarbejderunivers, der sikrer et bedre overblik og en mere professionel lønoplevelse. I medarbejder appen er alt samlet ét sted og alle registreringer kan foretages digitalt. Vi tilbyder en interaktiv lønseddel med tilhørende beskrivelser på 12 forskellige sprog.

Medarbejder appen giver også virksomhedens medarbejdere et klart overblik og mulighed for digital samt hurtig registrering af timer, kørsel, fravær etc.

Personaleforeninger

Personaleforeninger, fødselsdagskasser, massageordning, eller andre medarbejderbetalte personaleforeninger kan oprettes og administreres særskilt i Zenegy.

De enkelte betalinger oprettes som fradrag i lønnen efter SKAT og betaling specificeres til en særskilt konto. På den måde holdes medarbejderbetalinger særskilt fra virksomhedens økonomi, og den lønansvarlige slipper for at holde øje med betalinger og gennemføre overførsler manuelt. 

Intelligent lønkørsel med Zenegy

I Zenegy er lønkørslen designet til at minimere manuel arbejde både før og efter overførsel.

Vores intelligente system motor er forbundet med SKAT og sørger for at overføre betalinger og overførsler til den enkelte medarbejder. Er det sket at enkelte lønudbetalinger er fejlet hos SKAT, sørger Zenegy for at gennemføre alle resterende overførsler i lønkørslen og returnere den som er blevet afvist.

Den lønansvarlige bliver notificeret med oplysninger om medarbejder og årsag til fejl og den fejlede lønoverførsel bliver automatisk oprettet i en ny lønkladde i Zenegy, hvor de er klar til at blive korrigeret og overført. 

Læs mere om intelligent lønkørsel.

Ferieloven

Zenegy er 100% kompatibel med ferieloven. Zenegy indberetter og indbetaler feriepenge til feriekasserne løbende og helt automatisk. Bogføring af feriepengehensættelser sker ligeledes helt automatisk.

Med ferieloven følger også en række valgmuligheder, som virksomheden kan tilpasse efter eget valg, eller evt. jf. særlige overenskomstregler. 

I Zenegy kan virksomheden administrere muligheden for at få ferie på forskud og antal dage. Derudover er det muligt at vælge om restferie fra sidste ferieår, skal overføres til næste.

Medarbejderen har fuld overblik over ferieoptjening og brugte feriedage i den generelle feriesaldooverblik. 

 

Åbent API med mange integrationer

Zenegy er fuldt integreret med markedets bedste software programmer. Det giver virksomheden mulighed for at arbejde effektivt og bevare overblikket på tværs af forskellige systemer. Ved at sætte API integrationer op med Zenegy bliver løndata overført på en nem og effektiv måde, som hjælper lønadministration med at spare tid og minimere manuelt tastearbejde.

Gå på opdagelse i vores App univers.

Lønkorrektion

Er uheldet ude og der er blevet udbetalt forkert løn, kan man returnere den senest gennemførte lønkørsel i Zenegy.

Alle data bliver tilbageført og udlignet i bogføringen og korrigeret i eIndkomst. Er Zenegy sat op med vores integrationer til bogføringssystemer, vil data også blive overført tilbage og korrigeret automatisk.

Forholdsmæssig lønberegning

Zenegy automatiserer beregning af medarbejderens løn og diverse tillæg ved tiltrædelse midt på måneden.

Beregningen af løn og delvis andel af de forskellige tillæg til medarbejderens månedsløn bliver beregnet automatisk på baggrund af den faste bruttoløn og arbejdsdage i måneden.

Funktionen gør det enkelt for den lønansvarlige i virksomheden at administrere tiltrædelser og fratrædelser på en skæv dato, da Zenegy klarer delvis beregning af løn, frokost, pension, personalegoder etc.

Effektiv lønudbetaling

Zenegy beregner, indberetter og overfører automatisk løn, SKAT, Feriepenge, ATP, barsel og pension. Uanset om der skal udbetales månedsløn (forud -og bagudbetalt), 14-dages løn, B-indkomst eller nulindberetning sker det enkelt og automatisk. I får det fulde overblik over samlede og fremtidige betalinger. 

Få hurtigt overblik over Zenegy

Zenegy er meget mere end bare et lønsystem. 

Vores services inkluderer også en HR platform, medarbejder univers og en del funktioner der gør løn og administration effektiv og overskuelig i virksomheder. 

 

Alle funktioner samlet ét sted