Få mere tid til dine kunder - vi gør dit arbejde mere effektivt

Digitaliser dine arbejdsprocesser og oplev glæden ved nem og automatiseret lønkørsel. Zenegy administrator modul giver dig fuld kontrol over dine kunders lønadministration - helt gratis. Få større overblik med nem navigation, udtræk af rapporter efter eget ønske, masser af funktionalitet og et moderne system der ikke står stille.

Gratis adgang til dine kunders lønadministration

Med Zenegy Admin modul har du adgang til alle dine kunder, med ét login. Du kan endvidere oprette dine admin-medarbejdere og tildele dem specifikke kundeadgange. Zenegy har en log over alle ændringer og tilføjelser, så du som administrator, altid kan se hvad, hvem og hvornår der er foretaget ændringer i systemet. Det er gratis at have et Zenegy Admin modul. 

Digitalt godkendelsesflow

Sæt et automatisk godkendelsesflow op, og lad ejere, afdelingsleder, eller andre nøglepersoner godkende lønudbetalinger inden gennemførelse. Godkendelser og kriterier kan opstilles og tilpasses efter behov.
Zenegy giver ydermere mulighed for tilvalg af auto-gennemførelse af lønkørsel når alle kriterier er opfyldt.
Læs mere om Godkendelsesflow

Effektiv lønudbetaling

Zenegy beregner, indberetter, og overfører automatisk løn, Skat, ATP, barsel, pension, feriepenge. Uanset om der skal udbetales månedsløn (forud -og bagudbetalt), 14-dages løn, B-indkomst eller nulindberetning, sker det enkelt og automatisk. Du får fuld overblik over samlede og fremtidige betalinger. 

Overblik og kontrol af lønkørslen

I Zenegy er det nemt, at få det fulde overblik og kontrol af lønkørslen med nemme og overskuelige rapporter. Få adgang til blandt andet:

  • Afstemningsrapporter til eIndkomst
  • Afvigelsesrapporter på afdelingsniveau og medarbejderniveau
  • Udvidet lønkørselsrapport med eIndkomst-nummer
  • Overblik over betalinger - også grupperet for hver betalingstype
  • Feriepengehensættelser
  • Rapport generator - få rapporter med selvvalgte parametre
  • og mange andre

Digitale registreringer

Registrering af kørsel, udlæg, ferie, fravær og timer er nemt for alle ansatte, og kan ske både på web log ind eller mobil app. Alle registreringer bliver lagret i systemet og ligger klar til godkendelse hos virksomhedsejeren, afdelingslederen eller anden. Alle godkendte registreringer overføres automatisk til næste lønkørsel. 

Undgå fejl

Zenegy giver mulighed for, at definere en række afvigelsesparametre for lønkørslen, således at lønadministratoren altid har et automatisk tjek inden godkendelse af lønkørslen. Derudover bliver alle betalinger overført til dit regnskabsprogram ex. e-conomic helt automatisk, for på den måde at undgå tastefejl eller dobbeltarbejde.

Sikkerhed for data

I Zenegy er alle data sikret. Vores system har en ultrasikker kryptering for ekstra beskyttelse af de personfølsomme data. Vi har fået en ISAE 3402 erklæring, der sikrer korrekt IT-kontrol. Derudover har du mulighed for at indføre adgangskodepolitik og to-faktor-login. 

Gratis support

Zenegy tilbyder gratis support via telefon, email og chat uden ekstra omkostninger. Vores dygtige medarbejdere er klar til at hjælpe dig alle ugens hverdage. I Zenegy får du et brugervenligt system med masser af funktionalitet og kompetente medarbejdere - derfor får vi topscore på Truspilot!

Alle funktioner samlet ét sted