Overblik

 • Intro
 • API
 • Scope
 • Moduler
 • Roller
 • Webhooks
 • Værktøjer

 

Intro

Zenegys API er et JSON REST API med Oauth2.

Vi kræver prædefineret retur url og I således ikke frit kan definere dem selv i kaldene.

API

Du finder vores API her: https://api.zenegy.com/docs/index

Scope

Zenegy opererer med scopes og har følgende:

 • scope:mileage
 • scope:companyDetails
 • scope:absence
 • scope:payroll
 • scope:employee
 • scope:applicationMarket

For hvert scope angives og der gives læse- eller skrive- og læserettighed.

 • Læserettighed
 • Læse- og skriverettighed

Roller

Zenegy gør brug af roller. Rollen afgør, hvilke moduler og views man har adgang til.

 • Owner
 • Employee
 • Admin - Limited Access
 • Admin - Full Access
 • Accountant - Limited Access
 • Accountant - Full Access
 • Department Manager

Status koder

Status
0 = Pending
1 = Approved
2 = Rejected
3 = Archived
Nets agreement Status
1 = Approved
2 = Pending 
3 = Inactive
Fravær
0 = Vacation = Ferie
1 = Illness = Sygdom
2 = Vacation freeday = Feriefridag
3 = Care day = Omsorgsdag
4 = Child ill = Barn syg
5 = Maternity without salary = Barsel uden løn
6 = Maternity with salary = Barsel med løn
7 = Training and education = Træning og uddannelse

Webhooks

Zenegy currently does not support webhook

Værktøjer

Her kan du finde nyttige links til vores forskellige udviklerværktøjer.

Nyttige links

Postman
JSON Formatter - Chrome
Advanced REST Client - Chrome
Browserstack - Cross Browser test
Loom - Video recording