Sprog

Her kan du ændre sproglaget i Zenegy.

Hvis du skifter til et andet sprog, så skifter sproget også på din lønseddel.

Aktuelt understøtter Zenegy engelsk og dansk.