Fratrædelse af medarbejder

For at aftræde en medarbejder skal du gå til Medarbejdere > Medarbejder > Ansættelse

Her skal du udfylde følgende information

 • Fratrædelsesdato
  • Dette er typisk den sidste dag i den sidste måned for medarbejderens ansættelse.
 • Sidste arbejdsdag
  • Dette er den sidste dag, hvor medarbejderen fysisk er på arbejde.
  • Dette bruges for nuværende kun i relation til Zenegys HR-modul.
 • Årsag for fratrædelse
  • Informationsfelt
  • Ønsker man ikke at angive noget kan man blot vælge "Andet".
 • Opsagt af
  • Informationsfelt
  • Ønsker man ikke at angive noget, kan man blot vælge "Andet".
 • Note
  • Informationsfelt
  • Ønsker man ikke at angive noget, kan man blot lade feltet være tomt.

For at afregne og informere korrekt til Skat, skal der køres en lønkørsel på medarbejderen.

Denne lønkørsel skal have en periode, der indeholder fratrædelsesdatoen.

Fratrædelsesdato i et tidligere år

Du må ikke ligge fratrædelsesdatoen i et tidligere år. Derfor er det specielt vigtigt at du fratræder dine medarbejdere korrekt op mod årsafslutningen.

Eksempel:

Du opsiger en medarbejder i december 2019, men gennemfører først opsigelsen i januar 2020.

Medarbejderen har ferie og feriepenge til gode.

Skat ser udelukkende på, hvornår feriepengene er blevet udbetalt, og da det er sket i 2020 hidrører indkomsten også 2020.

Har medarbejderen mange feriepenge til gode, kan det rykke hele indkomsten i 2020 og dermed påføre medarbejderen en merudgift i form af hævet skatteprocent eller et skattesmæk.

Glemt at fratræde en medarbejder

Du skal gennemføre en lønkørsel, som kun indeholder selve fratrædelsen.

Du skal starte med at udfylde fratrædelsesinformationen på medarbejderen eller sikre dig, at denne er korrekt.

Så skal du oprette en lønkørsel med en periode, der dækker fratrædelsesdatoen.

Kontroller, at lønkørslen ikke indeholder lønelementer såsom løn, timer, personalegoder, tillæg eller fradrag.

Kontroller, at der ikke optjenes ferie. Hvis der optjenes ferie, skal dagene nedskrives i lønkørslen. Dette gøres under Rettelser > Ret optjente feriedage.

Åben lønseddelkladden og kontroller ved at klikke på Se lønseddel.

Kontroller at fratrædelsen fremgår af lønseddelen.

Kontroller at ferieregnskab fremgår af lønseddelen.

Typiske fejlkilder

 • Der har aldrig været kørt løn på medarbejderen. Du kan blot slette medarbejderen.
 • Der er ikke blevet kørt en lønkørsel, der dækker fratrædelsesdatoen. Gennemfør en lønkørsel, der dækker fratrædelsesdatoen.
 • Der er blevet gennemført en lønkørsel, og så er medarbejderen efterfølgende blevet opsagt på sin profil. Der skal køres en ny lønkørsel, der dækker fratrædelsesdatoen.