Lønkørsel

Menupunktet Lønkørsel bruges til til at lave løn til dine medarbejdere. Lønkørslen for A-indkomst består af 6 trin, der bl.a. sikrer lønudbetaling og indberetning til SKAT.

Du kan desuden udbetale og indberette B-indkomst (Honorar) i 4 enkle trin og lave manuelle nulindberetninger til SKAT i måneder, hvor der ikke udbetales løn til medarbejdere i virksomheden.