Trin 1 - Vælg type af lønkørsel

 

Du vil se mellem tre og fem bokse på forreste side, når du vælger Lønkørsel. Antallet af bokse vil variere ift., hvilke typer lønkørsler der kan være behov for at lave i din virksomhed. Det betyder, at hvis der fx ikke er registreret medarbejdere med 14-dages-løn, så vil du ikke få denne valgmulighed.

Boksene er:

Månedsløn (bagudbetalt) bruges til medarbejdere, der får månedsløn udbetalt bagudrettet. Dette vælges på medarbejderens lønprofil.


Månedsløn (forudbetalt) bruges til medarbejdere, der får månedsløn udbetalt forudrettet.


14-dages bruges til medarbejdere, der får løn hver 14. dag.

B-indkomst bruges når der skal B-honorar til en medarbejder. B-indkomst bruges eksempelvis konsulenter på projekter, freelancers som giver en koncert eller holdt et oplæg. Ved B-indkomst bliver der bliver ikke indberettet eller afregnet A-skat og AM-Bidrag til eIndkomst/Skat.

Nulindberetning bruges til at lave en manuel indberetning til eIndkomst (Skat) i måneder, hvor der ikke er indberettet lønindkomst med dispositionsdato i perioden.

Bemærk, at automatisk nulindberetning kan aktiveres under Min virksomhed > Send automatisk nulindberetning. Her vil Zenegy automatisk lave en nulindberetning til eIndkomst/SKAT for de måneder, hvor der ikke køres løn.