Trin 4 - Lønkørselskladde - Kontrol og redigering af lønkørsel

 

I kladden kan du lave ændringer og tilføjelser for de enkelte medarbejdere, som kun gælder for denne lønkørsel, og afviger fra grundopsætningen på medarbejderens Lønprofil.

Øverst i lønkørselskladden har du mulighed for at sortere på forskellige filtre, alt efter, hvad du ønsker at se. Når du står på den enkelte medarbejder, vil det være denne medarbejders løn, som du kan redigere. Husk altid at gemme ændringer.

I højre side ser du en lønsimulering for den enkelte medarbejder, som er dannet på baggrund af de forskellige input til medarbejderen i lønkørslen. Hvis der er lavet registreringer, som vedrører den aktuelle lønperiode, vil de også blive behandlet i lønkørslen. 

Ydermere kan lønsedlen ses som kladde i PDF-format, hvis man klikker på Se lønseddel ovenfor  simuleringen af lønsedlen i den sorte bjælke.

Generelt

Under generelt kan tilføjes og/eller rettes lønelementer, personalegoder, tillæg og fradrag, pensionsordning og timer som gælder specifikt for den individuelle lønkørsel. 

Registreringer > Ferie og fravær

 

Under Registreringer > Ferie og fravær ses hvilke godkendte registreringer, som vedrører lønperioden eller perioden for fraværsregistreringer.

I tilfældet af at der ikke er lavet registreringer for ferie og fravær på medarbejderen, er det muligt at gøre i selve lønkørslen.

Ovenstående billede viser en medarbejder, som har fået 4 sygedage godkendt til lønkørslen.

Husk at klikke Gem.

Registréringer > Kørselsregnskab

 

I Kørselsregnskab kan du finde en oversigt over medarbejderens kørselsregistreringer. Det er her muligt at oprette og/eller godkende kørselsregistreringer. Hvis du vil indberette ekstra kørsel, uden at lave det som en registrering, kan du tilføje ekstra kilometer til lønkørslen i Ekstra km.

Zenegy justerer automatisk kilometerkørsel fra høj til lav sats, såfremt medarbejderen har kørt over 20.000 km på et år.

Husk at klikke Gem.

Registréringer > Timer

 

Under Registreringer > Timer kan du se timeregistreringer, som er blevet oprettet på den pågældende medarbejder før lønkørslen. Her kan du også tilføje og redigere timeregistreringer til lønkørslen.

Derudover kan der søges på tværs af afdelinger for at se de respektive timeregistreringer, samt godkende afventende registreringer, som ikke er blevet godkendt før lønkørslen blev startet.

Husk at klikke Gem.

Registréringer > Tillæg og fradrag

 

Under Registreringer > Tillæg og fradrag kan du se tillæg og fradrag som er blevet oprettet på den pågældende medarbejder før (eller under) lønkørslen. Her kan du også tilføje og redigere tillæg og fradrag i lønkørslen.

Derudover kan der søges på tværs af afdelinger for at se de respektive tillæg og fradrag og godkende afventende registreringer, der ikke er blevet godkendt før lønkørslen blev startet. 

Husk at klikke Gem.

Rettelser

Under Rettelser kan du lave manuelle rettelser til SKAT, ATP, Lønreduktion samt Feriessaldi, Omsorgsdage, Feriefridage og Ferietillæg. Hvis medarbejderen har Fritvalg og/eller SH, kan du også rette i disse saldi her.

Funktionen kan bruges til at lave hurtige saldorettelser på enkelte medarbejdere, eller til at A-skat og fradrag for den aktuelle lønkørsel.

Historik

 

Under Historik ses log over hele lønkørslen, herunder:

  • hvilke ændringer, som er blevet foretaget
  • hvor der er foretaget ændringer
  • hvem der har foretaget ændringen
  • tidspunktet for ændringen
  • om ændringen er sket via app, browser eller integrationer.

Husk at klikke Gem.

Tryk derefter på Fortsæt, for at komme til kontrolsiden, trin 5, i lønkørslen. Nu laver systemet en beregning og validering af lønkørslen.

Husk at du kan altid gå tilbage til kladden, ved at trykke på pilen i toppen til venstre.