Trin 5 - Godkendelse af lønkørsel - Fejl og advarsler

 

Under godkendelse vises eventuelle fejl, advarsler og afvigelser som bør kontrolleres inden lønkørslen køres.

Fejl er den type fejl, som altid skal rettes, før du har mulighed for at køre lønkørslen, fx hvis der mangler CPR-nummer på en medarbejder.

Advarsler er generelt information, som du bør undersøge, for at sikre dig, at lønkørslen er korrekt. Du vil godt kunne gennemføre en lønkørsel, selvom der er advarsler fx hvis en medarbejder har 55% i trækprocent og 0 i skattefradrag, her bør man checke om de mangler skatteoplysninger omkring skattekortet.

Afvigelser identificeres ud fra de indstillinger, der er lavet under Min virksomhed > Løn og bank  >

Afvigelsesrapporter. Her kan du definere, hvor stor afvigelse der må være i lønudbetaling, i forhold til måneden før. Afvigelsen kan både angives i procent eller beløb. Hvis afvigelserne er større end begrænsningerne, vil du modtage en notifikation omkring dette.

Hvis en medarbejder står under afvigelser på kontrolsiden, kan du klikke på vedkommende og få en forklaring på afvigelsen, og eventuelt lave en note på afvigelsen.

Du har muligheden for at danne 6 forskellige rapporter, som hver har sin funktion og værdi.

Læs mere om afvigelsesrapporter.

Lønsedler kan du bruge til at hente kladderne på alle lønsedler i lønkørslen. 

Regnskab viser bogføringen for lønkørslen, og du kan enten hente en rapport pr. afdeling eller pr. medarbejder.

Lønkørselsrapporten indeholder en excel-rapport over samtlige lønelementer i lønkørslen på samtlige medarbejdere, som man har medtaget i lønkørslen. Dette kan give et overblik over eventuelle afvigelser eller generelt overblik over lønkørslen.

Rapporten for SKAT viser, hvordan indeberetningen til eIndkomst(SKAT) kommer til at se ud, hvis du gennemfører lønkørslen, som den er.

Betalinger giver dig en oversigt over alle de forskellige betalinger, der dannes i forbindelse med lønkørslen, og om de bliver betalt automatisk via Nets, eller skal foretages manuelt.