Ferie og fravær - Mobilapp

Du kan få et overblik over dine fraværsregistreringer direkte i vores Zenegy medarbejder app.
Øverst til venstre i appen, finder du to streger, som åbner en menu, hvor du finder Ferie og fravær.

Her kan du øverst skifte mellem 2 faner, Ferie og Fravær.

Ferie, giber dig et overblik over dine registreringer på fraværstyperne, ferie, feriefridage og omsorgsdage.
Her kan du se hvilken status dine registreringer har, lave nye registreringer eller slette registreringer.

Savner du et overblik over dit ferieregnskab, så du kan se, hvad du har brugt, og hvad du har tilbage, så læs mere under Min feriesaldo.

Hvordan registrerer jeg fravær via app?

For at registrere fravær via app starter du med at logge ind og klikke på de to streger øverst til venstre.
Her finder du Ferie og fravær hvor du nederst til højre, kan klikke på plusset.

Her mødes du af følgende linjer som du skal tage stilling til:
Fraværstype er typen af fravær, som skal registreres. Læs mere om fraværstyper.
Projekt-ID er et fritekstfelt.
Filer er din mulighed for at tilføje et dokument til fraværet.
Fra er den dag fraværet starter.
Til er den dag fraværet slutter.
Dage beregnes ud fra til og fra datoen, men kan overskrives, hvis der eksempelvis er tale om 0,5 dage.
Note kan påføres, hvis der er behov.

Når du er færdig, klikker du tjek tegnet øverst til højre, og så er registreringen lavet.

Videoguide