Lønseddel - Mobilapp

Når du klikker på Lønseddel, vil du komme ind på en oversigt med en række løninformationer for den seneste lønudbetaling.

Øverst i skærmbilledet finder du din ferieberettigede løn og beløb til udbetaling, og lige ovenover kan du vælge at skifte måned/år ved at scrolle til siden hen over månederne.

Hvis du scroller ned i lønsedlen, vil du kunne se en række løninformationer under overskrifterne: Periode, Skat, Ferie, Feriespecifikation, pension, Tillæg og fradrag, Lønspecifikation og Saldo.

Nederst i højre hjørne kan du se et ikon, der giver dig adgang til den klassiske PDF-lønseddel, klik på ikonet, så åbner du den.