Min feriesaldo - Mobilapp

Under Min feriesaldo vil du have muligheden for at se det antal ubrugte dage du har til gode.
Dette vil kunne ses for både indeværende optjeningsår og foregående optjeningsår ved at skifte i menuen, der er i toppen af skærmen.

Når du scroller ned, vil du kunne se Optjeningsperiode og Afholdelsesperiode for det ferieår du har valgt i menuen i toppen, samt dine Feriedage optjent, Feriedage afholdt og Feriedage rest.

Som funktionærlønnet vil du kunne se, hvormange feriepenge du har tjent under Bruttoferiepenge tjent, og hvor meget du har brugt af dem, altså fået udbetalt, under Bruttoferiepenge brugt og endelig kan du se, hvor meget du har tilbage under Bruttoferiepenge rest.

Nederst vil dit Ferietillæg være angivet.

Som timelønnet, hvor dine feriepenge bliver indberettet til Feriekonto, vil du kunne se dine optjente Nettoferiepenge, og som timelønnet, hvor dine feriepenge bliver udbetalt igennem virksomheden, vil du kunne se dine Bruttoferiepenge.