Tillæg og fradrag - Mobilapp

Når du klikker på Tillæg og fradrag vil du komme ind på en oversigt over alle de udlægsregistreringer, der har været registreret i Zenegy.

Du vil øverst i højre hjørne kunne klikke på kalenderikonet, hvor du vil have mulighed for at filtrere på årstal, hvor du har registreret tillæg og fradrag.

Under dette kalenderikon vil der være en vandret linje, hvor der er mulighed for at filtrerer på enten Alle, Afventer, Godkendte eller Afviste registreringer.

Hvordan registrerer jeg tillæg og fradrag via app?

For at registrere tillæg og fradrag via app starter du med at logge ind og klikke på de to streger øverst til venstre.
Her finder du Tillæg og fradrag, hvor du nederst til højre, kan klikke på plusset.

Tillægs- og fradragstype er angivelsen af, hvilket tillæg eller fradrag der skal registreres på.
Projekt-ID
er et fritekstfelt.
Upload fil er en linje du ser i bunden, hvis du har en fil som skal tilføjes registreringen.
Dato er datoen for registreringen.
Antal
angiver antallet af det registrerede tillæg eller fradrag.
Beløb er det beløb, der registreres.
Note bruges til angivelse af årsagen til registreringen.

Når du er færdig, klikker du tjektegnet øverst til højre, og så er registreringen lavet.

Videoguide