Timeregistrering - Mobilapp

Når du klikker på Timeregistreringer vil du komme ind på en oversigt over alle de timer, der har været registreret i Zenegy i den sidste aktuelle måned, hvor du har registreret timer.

Du vil øverst i højre hjørne kunne klikke på kalenderikonet, hvor du vil have mulighed for at filtrere på enten måneder eller år.

Under dette kalenderikon vil der være en vandret linje, hvor der er mulighed for at filtrere på enten Alle, Afventer, Godkendte eller Afviste registreringer.

Hvordan registrerer jeg timer via app?

For at registrere timer via app starter du med at logge ind og klikke på de to streger øverst til venstre.
Her finder du Timer, hvor du nederst til højre kan klikke på plusset.

Timesats er den timesats, der skal registreres. 
Afdeling angiver hvilken afdeling timen er brugt i.
ProjektID
er et fritekst felt.
Dato
er den dag timerne er brugt.
Starttid er det tidspunkt du mødte.
Sluttid er det tidspunkt du havde fri.
Timer beregnes ud fra start- og sluttid, men kan overskrives. Det er også muligt at springe pause, start og slut tid over og blot skrive samlet antal timer i dette felt.
Pause den samlede tid du holdte pause. Dette bliver trukket fra dine timer.
Upload fil er en linje du ser i bunden, hvis du har en fil som skal tilføjes registreringen.
Note bruges til eventuel beskrivelse af timerne.

Når du er færdig, klikker du tjek tegnet øverst til højre, og så er registreringen lavet.

Videoguide