Information om ansættelse

På siden her finder du informationer om medarbejderens ansættelsesforhold i virksomheden.

I de forskellige bokse kan du finde: Information om ansættelse og Skatteinformation, der begge bliver forklaret her på denne side. Hvorimod de resterende bokse er forklaret på tilstødende sider.

Læs mere om: Roller, Fratrædelse af medarbejdere, og Skattekort.

Information om ansættelse

I boksen her finder du en række felter.

Følgende felter er påkrævet: Medarbejdernummer 1, Ansættelsesdato, Anciennitetsdato, Afdeling, Løntype. Hvorimod følgende felter er valgfri: Titel, Medarbejdernummer 2, Er aktiv, Modtag lønsedler i e-boks, Jobbeskrivelse.

Titel er et fritekstfelt, som kan bruges til medarbejderens titel.

Medarbejdernummer 1 er medarbejderens medarbejdernummer i Zenegy. Det er ikke muligt at have 2 medarbejdere med samme medarbejdernummer.

Du kan vælge det nummer du har lyst til, og det kan bestå af både tal og bogstaver.

Zenegy genererer automatisk et medarbejdernummer, når en medarbejder oprettes. Det består af vedkommendes fødselsdato / CPR-nummer i formatet 01/01/01-XXXX. Dette medarbejdernummer bruges i forbindelse med indlæsning af filer og vises på medarbejderens lønsedler.

Medarbejdernummer 2 er endnu et medarbejdernummer som du får med ud i rapporter i Zenegy. Det er ikke muligt at importere informationer på dette medarbejdernummer.

Ansættelsesdato bruges til medarbejderens ansættelsesdato i virksomheden.

Ansættelsesdatoen bruges til følgende af Zenegy:

 • Zenegy henter først skattekort, når ansættelsesdatoen er overskredet.
 • Ansættes medarbejderen midt i en måned, benyttes der kun skattefradrag for den periode medarbejderen har været ansat.
 • Ansættes medarbejderen midt i en måned, beregnes den forholdsmæssige løn, ud fra ansættelsesdatoen.

Anciennitetsdato her indtastes medarbejderens anciennitetsdato. Den er typisk den samme, som ansættelsesdatoen. Hvis en medarbejder har fået ny kontrakt, eller er flyttet imellem CVR-numre, kan anciennitetsdatoen være en anden end ansættelsesdatoen. I sådanne tilfælde vil anciennitetsdatoen altid være en ældre dato end ansættelsesdatoen.

Afdeling er den afdeling som medarbejderen er tilknyttet. Dette har betydning i forhold til bogføring og tildeling af roller i forbindelse med godkendelse af registreringer.

Er aktiv er en markering af, om en medarbejder skal kunne tages med i en lønkørsel eller ej. Fjernes hakket fra Er aktiv, så fremgår medarbejderen som Afventende medarbejder, i medarbejderoversigten.

Det kun muligt at lave løn til en medarbejder med aktiv status.

Modtag lønsedler i e-Boks, hvis der sættes kryds i denne boks, vil medarbejderen modtage sin lønseddel i e-Boks. Vær opmærksom på, at dette felt kun vises, hvis virksomheden har valgt e-Boks under abonnement. Se mere her.

Løntype definerer, hvordan medarbejderen afregnes, specielt i forbindelse med ferie og timer. Det er vigtigt at nævne, at hvilken type du skal vælge afhænger af medarbejderens ansættelseskontrakt. Du finder de følgende Løntyper i Zenegy: 

 • Fast løn (funktionær/direktør) - Vælg denne hvis din medarbejder er ansat som funktionær og optjener ferie med løn.
 • Timelønnet (med feriepenge) - Vælg denne, hvis din medarbejder er ansat som Timelønnet og optjener ferie uden løn, men får afregnet feriepenge.
 • Timelønnet (uden feriepenge) - Vælg denne, hvis din medarbejder er ansat som Timelønnet og ikke optjener ferie eller får afregnet feriepenge. Denne bruges kun for medarbejdere, der ikke er omfattet af Ferieloven.
 • Løsarbejder - Vælg denne, hvis din medarbejder er ansat som Timelønnet, men arbejder meget få dage og derfor skal have afregnet sin ferie på baggrund af antal arbejdsdage. Det er typisk ved meget korte ansættelser (eksempelvis ansat på en dag-til-dag kontrakt), at det er muligt at have medarbejdere ansat som løsarbejdere.

Jobbeskrivelse er et fritekstfelt som du kan bruge til en beskrivelse af medarbejderen eller til andre noter, som du skal bruge på medarbejderen.

Når du har foretaget de indtastninger eller rettelser du ønsker at lave, klikker du Gem øverst til højre.

Skatteinformation

I boksen her finder du informationerne som er forbundet med indberetning til Skat.

Følgende felter er påkrævet: P-nummer, Indkomsttype, Skattekort, Indtægtsart, Barselsfond og ATP-type.
Det eneste valgfrie felt er: Ekstra trækprocent det eneste valgfrie.

P-nummer bliver automatisk hentet fra CVR.dk. Det betyder, at hvis du skal have et nyt p-nummer, skal dette blot oprettes i CVR-registeret, så kommer det automatisk ind i Zenegy.

Det er muligt at have flere P-numre på en virksomhed. Har I flere, er det vigtigt, at der vælges det korrekte P-nummer for den enkelte medarbejder.

Indkomsttype er vigtig, da den definerer, hvilken type medarbejder der er tale om over for skat. Den typiske lønmodtager i Danmark er ansat på A-indkomst.

I Zenegy har du mulighed for at benytte følgende Indkomsttyper:

 • A-indkomstmodtager/lønansat (kode 00) - som er den mest normale.
 • B-indkomst modtager/ej lønansat (kode 05) - benyttes, hvis en medarbejder selv er ansvarlig for indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag.
  Det ses ofte ved eksterne konsulenter, men kan også være foredragsholdere, musikere, fotografer, freelancere eller andre, som arbejder uden for tjenesteforhold.
 • Forskerordning - kode 08 - Er en speciel ordning som man skal godkendes til helt særskilt af SKAT. Du kan læse mere om forskerordningen her.
 • Skattefri indkomst - kode 09 - Bruges til lønudbetaling til danske virksomheders udenlandske medarbejdere, der udfører deres arbejde i udlandet. Der trækkes ikke A-skat og AM-bidrag af deres løn, men de har mulighed for at spare pension og ferie op, og de kan også modtage diæter og andre former for godtgørelser.

Skattekort bruges til at vælge, hvilket skattekort du ønsker at bruge på medarbejderen og dermed også, hvilket skattekort Zenegy skal forespørge på hos SKAT. I Zenegy finder du følgende skattekort:

 • Hovedkort (Frikort/Bruttotræk kort) - Brug dette, hvis en medarbejder benytter almindeligt hovedkort, frikort eller et bruttotræk kort. En af de tre typer hovedkort vil herfra blive hentet hos SKAT, og Zenegy vil abonnere på ændringer af skattekortet hos SKAT. Det er kun muligt at have en af de tre hovedkort typer hos SKAT.
 • Bikort - Bruges på medarbejdere, som benytter deres hovedkort hos en anden arbejdsgiver. Det kan eksempelvis også være, hvis medarbejderen modtager SU, så vil de skulle bruge Bikort hos dig.

Ekstra trækprocent bruges, hvis en medarbejder ønsker at bruge en højere trækprocent. Her kan du påføre den procent som en medarbejder ønsker at forhøje sin trækprocent med. 

Eksempel: En medarbejder med en trækprocent på 37 ønsker en samlet trækprocent på 40, så taster du 3 i feltet Ekstra trækprocent.


Indtægtsart - Definerer hvilken type kontrakt vedkommende er ansat på. Der er forskellige typer.

 • Medarbejder - Vælg denne, hvis der er tale om en helt almindelig medarbejder som optjener ferie.
 • Direktør - Vælg denne, hvis der er tale om en medarbejder der er ansat på en direktørkontrakt og dermed ikke skal optjene ferie. 
 • Hovedaktionær - Vælg denne, hvis der er tale om en medarbejder, der er ansat på kontrakt som hovedaktionær. Er du i tvivl om, om du skal bruge denne på en medarbejder, skal du ringe til SKAT.

 

Barselsfond er den barselsfond virksomheden er knyttet til. Har I som virksomhed ikke taget stilling til, hvilken barselsfond I benytter, vil i være knyttet til Barsel.dk.

Du finder følgende barselsfonde i Zenegy: 

 • Barsel.dk (Standard) - Dette er den mest brugte barselsfond. Betaling til barsel.dk sker via Samlet betaling, som opkræves direkte fra ATP. Det bliver derfor ikke betalt via Zenegy.
 • DA-barsel - Er du som virksomhed medlem af DA, Dansk Arbejdsgiverforening, eller følger en overenskomst indgået med DA, så kan det være påkrævet, at du benytter DA-barsel. Indberetning til eIndkomst sker automatisk ved lønkørslerne, så du automatisk indberetter og indbetaler via Zenegy. Hvis du ønsker indberetning og indbetaling til DA, skal du aktivere funktionen i din virksomheds indstillinger. Læs mere om, hvordan du sætter betalingen til automatisk her.
 • Barsel.dk - Delvist medlem - Denne form for medlemskab ses som oftest i kombination med DA-barsel, hvis de overenskomstansatte følger DA, og de ikke-overenskomstansatte i virksomheden indrapporteres og betales via Samlet betaling, som opkræves direkte fra ATP.
 • Anden barselsfond - Zenegy hverken indberetter eller indbetaler til din barselsfond.

 

ATP-type - I Zenegy har du to muligheder for ATP. Enten skal medarbejderen have afregnet ATP eller også er de fritaget. 

 • Almindelig (A) - En almindelig medarbejder, uanset løntype, vil som udgangspunkt have ret til ATP. Når du vælger denne, så holder Zenegy styr på reglerne omkring mængden af ATP som medarbejder og virksomhed skal betale.
  Læs mere om reglerne for ATP her. Vær opmærksom på, at Zenegy alene bruger medarbejderens ATP som parameter.
 • Ingen - Bruges kun, hvis din medarbejder er fritaget fra at indbetale til ATP. At være fritaget for ATP er en sjældenhed, så er du i tvivl om, hvorvidt din medarbejder er fritaget, skal du ringe til SKAT. 


Når du har foretaget de indtastninger eller rettelser du ønsker at lave, klikker du Gem øverst til højre.