Lønprofil

Hvis du går ind under Medarbejdere, og klikker på en medarbejder, finder du menupunktet Lønprofil. Her oprettes medarbejderens lønprofil med de grundlæggende lønforhold.

Her på siden finder du information om boksene: Lønprofil, Ferie- og omsorgsdage, Tillæg og fradrag, samt Timesatser.

Du finder information om de resterende bokse på de tilstødende sider, læs mere om: 

Lønprofil

I boksen Lønprofil finder du selve lønnen og de timer som medarbejderen er ansat til fast. Boksen vil være forskellig alt efter, hvilken løntype din medarbejder er ansat som. Kun et felt er påkrævet i denne boks uanset, hvilken løntype medarbejderen har, og det er: Lønperiode.

Hvis medarbejderen tilhører typen Fast løn (funktioner/direktør), vil du se følgende felter:

 • Fast løn er det felt, hvor du skriver, hvad medarbejderen skal have i løn pr. lønkørsel.
 • Antal timer er det antal timer medarbejderen er ansat til pr. lønkørsel.
 • Standardsats er den beregnede timeløn, hvis man dividerer feltet Fast løn med Antal timer. Zenegy beregner denne automatisk.
 • Anciennitetssats
 • Lønperiode definerer, om medarbejderen er bagud-, forud- eller 14-dages-lønnet.

Hvis medarbejderen tilhører typerne Timelønnet (med feriepenge) eller Timelønnet (uden feriepenge), vil du se følgende felter:

 • Løntype, valget af løntype bestemmer om din timelønnede medarbejder er ansat med en fast løn, kun afregnes i løse timer eller har en kombination af de to. Alt efter, hvilken type du vælger, vil du kunne møde de nedenstående felter:
  • Timesats er den timesats som medarbejderen som udgangspunkt selv kan registrere timer på i Zenegy, eller som du kan bruge i forbindelse med lønkørslen til at taste timerne for måneden ind. Det er muligt for en medarbejder at bruge flere satser, læs mere om timesatser her.
  • Antal timer er det antal timer medarbejderen skal have pr. lønkørsel. Har din medarbejder variable timer, som de fleste timelønnede har, skal du lade feltet være tomt.
  • Anciennitetssats 
  • Fast løn er det felt, hvor du skriver, hvad medarbejderen skal have i løn pr. lønkørsel.
  • Fast timeantal vises, hvis du vælger en kombineret løsning. Her taster du det antal timer, der hænger sammen med den faste som løn medarbejderen får.
  • Standardsats er den beregnede timeløn, hvis man dividerer feltet Fast løn med Antal timer. Zenegy beregner denne automatisk.
  • Lønperiode definerer, om medarbejderen er bagud-, forud- eller 14-dages-lønnet.

Hvis medarbejderen tilhører typen Løsarbejder, vil du se følgende felter:

 • Løntype, valget af løntype bestemmer om din timelønnede medarbejder er ansat med en fast løn, kun afregnes i løse timer eller har en kombination af de to. Alt efter, hvilken type du vælger, vil du kunne møde de nedenstående felter:
  • Timesats er den timesats som medarbejderen som udgangspunkt selv kan registrere timer på i Zenegy, eller som du kan bruge i forbindelse med lønkørslen til at taste timerne for måneden ind. Det er muligt for en medarbejder at bruge flere satser, læs mere om timesatser her.
  • Antal timer er det antal timer medarbejderen skal have pr. lønkørsel. Har din medarbejder variable timer, som de fleste timelønnede har, skal du lade feltet være tomt.
  • Fast løn er det felt, hvor du skriver, hvad medarbejderen skal have i løn pr. lønkørsel.
  • Fast timeantal vises, hvis du vælger en kombineret løsning. Her taster du det antal timer, der hænger sammen med den faste som løn medarbejderen får.
  • Standardsats er den beregnede timeløn, hvis man dividerer feltet Fast løn med Antal timer. Zenegy beregner denne automatisk.
  • Antal arbejdsdage, som du med fordel kan undlade at udfylde, før du står i lønkørslen, medmindre medarbejderen på forhånd er ansat til et bestemt antal dage.
  • Lønperiode definerer, om medarbejderen er bagud-, forud- eller 14-dages-lønnet.

Ferie- og omsorgsdage

I boksen Ferie- og omsorgsdage finder du ferieinformationerne på medarbejderen. Vær opmærksom på, at alle medarbejdere, på nær Timelønnet (uden feriepenge) og dem som er ansat som Direktør, har ret til feriedage og feriepenge. Vi løber felterne igennem enkeltvis her: 

Feriepengemodtager - Her vælger du den som styrer de indberettede feriepenge. Langt de fleste virksomheder benytter Feriekonto, som feriekasse. I Zenegy har du muligheden for at vælge imellem følgende: 

 • Feriekonto er den mest brugte feriekasse i Danmark.
 • Anden ferieordning benyttes, hvis virksomheden beholder feriepengene selv. Dette er som udgangspunkt kun muligt, hvis det er bestemt i en overenskomst som virksomheden er tilknyttet.
 • 3F feriekasse er en feriekasse du kan benytte, hvis du har overenskomst med 3F.
 • Horesta Feriefonden er en feriekasse du kan benytte, hvis du har overenskomst med Horesta.

Feriepenge % - Alle medarbejdere med ret til ferie, skal have en feriepengeprocent tilføjet. Det skyldes, at selvom en funktionær opsparer ferie i virksomheden, så skal vedkommende have afregnet de resterende feriedage ved fratrædelse i form af feriepenge. Alle medarbejdere med ferie har derfor som minimum 12,5% stående i dette felt. Har medarbejderen ret til 30 feriedage, vil procenten skulle sættes til 15%. 

Ferietillæg i %, pr. år - Er kun en faktor som bruges i forbindelse med funktionærer. Her får medarbejderen som minimum 1% i ferietillæg. Følger I en overenskomst, kan denne procent ligge højere.

Feriedage pr. år - Alle medarbejdere med ret til ferie, optjener med 25 dage om året. Det skyldes at selvom en timelønnet får afregnet feriepenge, skal vedkommende søge om feriepengene i dage. Det gælder både hos Feriekonto og Feriepengeinfo, samt andre feriekasser.

Feriefridage pr. år - Dette er en type fravær nogle medarbejdere har. Feriefridage i Zenegy har ingen pengeværdi og bliver tildelt pr. en bestemt dato. Læs mere om virksomhedens generelle opsætning af feriefridage her.

Omsorgsdage pr. år - Dette er en type fravær nogle medarbejdere har. Omsorgsdage i Zenegy har ingen pengeværdi og bliver tildelt pr. en bestemt dato. Læs mere om virksomhedens generelle opsætning af omsorgsdage her.

Feriedage på forskud - Vælger du at give denne medarbejder flere dage på forskud end resten af virksomheden, så kan du skrive det samlede antal dage vedkommende skal kunne låne på forskud her. Læs mere om virksomhedens generelle opsætning af feriedage på forskud her.

 

Tillæg og fradrag

På en medarbejders lønprofil, kan du tilføje faste Tillæg eller fradrag, hvis vedkommende eksempelvis skal trækkes for frokost hver måned eller får faste tillæg. Boksen giver kun mening at bruge når der er tale om faste tillæg og fradrag.

Her kan du tilføje et tillæg og fradrag til profilen ved at klikke på Tilføj tillæg og fradrag. Du bliver nu mødt af følgende felter som du skal tage stilling til:
Vælg type - Her vælger du om du vil oprette ud fra en type, eller en rate. Vælger du Type, så opretter du et tillæg eller fradrag fra bunden. Vælger du Rate, kan du vælge imellem de faste tillæg og fradrag som du har oprettet til virksomheden. Læs mere om Tillæg og fradrag her.

Global værdi, her kan du tildele medarbejderen tillæg eller fradrag, som du har sat op i virksomhedens globale værdier. Læs mere om Globale værdier her.

Vælg type, her får du listen over de fast oprettede tillæg og fradrag.

Type (lønelement), her får du listen over alle tillæg og fradragstyper du kan benytte. Det kræver at du i feltet Vælg type, har valgt at oprette ud fra Type.

Antal, er det antal medarbejderen skal have af dette tillæg.

Sats / Beløb, er det beløb som medarbejderen skal afregnes pr. stk i antal.

I alt , er beløbet, der fremkommer, når Antal ganges med Sats / Beløb.

Et klassisk eksempel er frokostordning. Her vil du skulle oprette et fradrag efter skat. I feltet Navn skrive frokostordning, i Antal 1, og til sidst i beløb skriver du beløbet pr. lønkørsel. 

Når du har valgt de informationer, du ønsker, klikker du Gem tillæg og fradrag i bunden af boksen.

Timesatser

Her har du mulighed for at knytte medarbejderens lønprofil til de oprettede timesatser i virksomheden. Du kan læse mere om oprettelsen af timesatser her.

Du tilføjer en timesats til profilen ved at klikke på Tilføj timesats. Her bliver du mødt af følgende bokse, som du skal tage stilling til:

Timesats, her får du en liste over de timesatser, der allerede er oprettet, og du kan vælge en af dem.

Sats er det beløb, der er knyttet til timesatsen. Du kan vælge at skrive en anden sats i feltet, som du kan bruge i forbindelse med at du manuelt indtaster medarbejderens timer ved lønkørslerne, og den sats vil også blive brugt ved filimport. Vær dog opmærksom på, at hvis medarbejderen selv registrerer timerne i Zenegy, et det beløbet fra den oprindelige timesats, som anvendes. Det betyder, at hvis medarbejderen selv skal kunne benytte satsen, skal du oprette den som en ny timesats. Du kan læse mere om oprettelsen af timesatser her.

Antal timer bruges til det antal timer som skal afregnes, hvis disse er faste for hver lønkørsel.

I alt, er beløbet, der fremkommer, når Antal timer ganges med Sats.

Efter at have udfyldt de ønskede felter, klikker du på Gem timesats.