Personalegoder

I boksen her finder du alle de typer personalegoder, som kan håndteres i Zenegy. Du tilføjer et personalegode ved at klikke på knappen Tilføj personalegode i bunden af boksen. Der bliver indberettet i forskellige felter hos SKAT alt efter, hvilket personalegode du vælger. Du kan læse mere om personalegoder hos SKAT her, og hvis du har spørgsmål til personalegoder eller om en post kan indberettes som personalegode, skal du kontakte SKAT eller din faste revisor eller lønbogholder.

Under Personalegoder finder du følgende valgmuligheder, så du har klikket på Tilføj personalegode:

Global værdi, her kan du tildele medarbejderen et personalegode, som du har sat op i virksomhedens globale værdier. Læs mere om globale værdier her.

Personalegode, her finder du en lang række personalegoder på dropdownmenuen Personalegode, som er forhåndsdefineret af Zenegy: 

 • Fri telefon - bruges hvis en medarbejder får fri telefon og internet. Beløbet er fastsat hvert år. I 2021 er beløbet 250 kr. pr. måned og 115,39 kr. pr. ved 14-dages-lønnede.
 • Fri bil - bruges til det samlede beløb som en medarbejder skal beskattes af. Vil du have hjælp til beregningen af beløbet, kan du med fordel bruge vores firmabilmodul som du kan læse mere om her.
 • Fri kost og logi - bruges til det beløb en medarbejder bliver beskattet af gennem sin ansættelse pr. lønkørsel.
 • Fri helårsbolig - bruges til det beløb en medarbejder bliver beskattet af gennem sin ansættelse pr. lønkørsel.
 • Sundhedsforsikring - har i en virksomhedsbetalt sundhedsforsikring, skal medarbejderen beskattes af et beløb. Beløbet bliver fastsat af sundhedsforsikringen en gang om året i januar måned, og du skal tage direkte fat i din forsikringsudbyder, hvis du er i tvivl om beskatning beløbet.
 • Sundhedsforsikring - u. AM-pension - Dette er den samme gode som ovenover, dog bliver beløbet ikke medregnet i AM-pensionsgrundlaget ved brug af denne type.
 • Sundhedsforsikring - u. AM-pension - u. feriepenge - Dette er den samme gode som ovenover, dog bliver beløbet ikke medregnet i AM-pensions- og feriepengegrundlaget ved brug af denne type.
 • Frikort til offentlig befordring - bruges til det beløb en medarbejder bliver beskattet af pr. lønkørsel.
 • Personalegode (56) - ikke omfattet af bagatelgrænsen - her er der tale om forskellige former for poster som kan kategoriseres som personalegoder. Kontakt SKAT, hvis du har spørgsmål til, om posten kan indberettes som personalegode, og hvilket felt den i så fald skal indgå i.
 • Personalegode (55) - Julegave - her er der tale om forskellige former for poster som kan kategoriseres som personalegoder. Kontakt SKAT, hvis du har spørgsmål til, om posten kan indberettes som personalegode, og hvilket felt den i så fald skal indgå i.
 • Personalegode (55) - Med bundgrænse - her er der tale om forskellige former for poster som kan kategoriseres som personalegoder. Kontakt SKAT, hvis du har spørgsmål til, om posten kan indberettes som personalegode, og hvilket felt den i så fald skal indgå i.
 • Personalegode (55) - Skattepligtige kontantgaver - her er der tale om forskellige former for poster som kan kategoriseres som personalegoder. Kontakt SKAT, hvis du har spørgsmål til, om posten kan indberettes som personalegode, og hvilket felt den i så fald skal indgå i.

Navn er det navn du ønsker at personalegodet skal hedde, når man ser det stå på lønsedlen.

Beløb pr. måned er det beløb medarbejderen skal beskattes pr. lønkørsel.

Forholdsmæssig sættes aktiv, hvis medarbejderen skal beskattes af et mindre beløb, hvis ansættelsesforholdet ikke er begyndt fra starten af en lønperiode.