Sådan bruger du AM-bogføring

Vores AM-bogføring, giver dig mulighed for at splitte dine økonomiske tal op.

Det giver dig et overblik over virksomhedens lønudgifter og nemmere håndtering af afstemning til eIndkomst. 

Virksomheden har én kontoplan, således at du kan foretage ændringer ét sted fra og det er muligt at differentiere afdelingers konti via kontoregler.

Samtidig, kan du sætte kontoregler op på alle Tillæg og fradragstyper samt Timesatser.
På den måde kan du eksempelvis splitte frokost fra personaleforeningen ved at bogføre disse på forskellige konti i regnskabet.

Sidst men ikke mindst bogfører vi feriepengehensættelsen baseret på de 12,5 % som vores feriepengerapport også er baseret på.

Hvad er en kontoregel?

Et begreb, vi skal have styr på inden vi går i gang, er Kontoregel.

En kontoregel er det som du skal bruge, når du overskriver det valgte i virksomhedens standardkontoplan. Dette gælder både for afdelinger, tillæg og fradrag, samt timesatser.

Opsætningen af den nye AM-bogføring

Der er 3 steder du skal forbi for at lave den fulde opsætning af den nye AM-bogføring.
Herunder tages du igennem de forskellige trin.

 1. Kontoplan - Virksomhed
  AM-bogføring er bygget op omkring én kontoplan, virksomhedens standard kontoplan som er vigtig at have styr på fra starten. Ønsker man at splitte udgifterne på afdelinger eller de enkelte typer, skal det gøres herefter.
  Læs om opsætningen af kontoplan.

 2. Afdelinger
  Ønsker du at splitte omkostningerne på afdelingsniveau, skal disse oprettes inden der kan laves konto regler for bogføringen.
  Læs om opsætningen af afdelinger.

 3. Kontoregler
  Ved brug af kontoregler er der med 3 forskellige faktorer: Afdelinger, Tillæg og Fradrag, samt Timesatser. Det betyder at du kan splitte din bogføring ud på de forskellige typer, hvis du ønsker det.
  Læs om opsætningen af kontoregler.

Du har nu været igennem de områder som den nye AM-bogføring berører, herfra er det så at finde den opsætning som passer bedst til virksomheden.