Bogføringsoverblik

Denne feature bliver først tilgængelig første uge i december

I forbindelse med at du kører løn i Zenegy, så laves der en bogføring af lønnen, som du kan vælge at få overført direkte til dit regnskabsprogram.
Se hvilke muligheder du har for at integrerer her.

Det er vigtigt at nævne, at Zenegy kun håndterer bogføring af udgifterne i forbindelse med lønnen.
Du skal derfor selv stå for at bogføre betalinger lavet i forbindelse med lønnen, som eksempelvis Skattebetalinger, ATP og feriepenge.

Hvad bliver bogført hvor?

Det kan være svært at gennemskue, hvilken linje der repræsenterer hvad i bogføringen, og hvilket felt der skal bruges til afstemningen af eIndkomst.
For at give dig det bedste udgangspunkt i opsætning af kontoplanen, har vi lavet en oversigt over de forskellige linjer med tilhørende forklaringer, samt felter til brug for afstemning i eIndkomst.

Herunder finder du en beskrivelse af linjer, plus feltspecifikationer til eIndkomst.

Hvordan bogføres feriepengehensættelsen?

I Zenegy har vi valgt at lave bogføringen af feriepengehensættelsen, baseret på de 12,5 % i feriepenge, som ligeledes er baggrunden for vores feriepenge rapport, som du finder her.
Bogføringen af feriepengehensættelsen håndteres på to måder, alt efter om du er hos en feriekasse (Feriekonto, 3F, Horesta) eller holder pengene selv (Anden ferieordning).

Ved brug af en Feriekasse, så laver ved følgende årsager

  • Opsparet ferie - er når en medarbejder opsparer ferie, bogfører vi selve opsparingen ned på en skyldig konto.
  • Brugt ferie - er når en med medarbejder bruger af sin ferie. Vi beregner værdien ud fra en gennemsnitsberegning. Feriepenge (efter lønkørslen) / Antal dage (efter lønkørslen) * Antal afholdte dage.
    Ferie på forskud - bliver bogført på samme baggrund som brugt ferie. Værdien af dagene, vil være den samme, som de optjente dage fra saldoen.
  • Aftrædelsen - her bogføres det skyldige beløb ud som brugt og bliver herefter afregnet som AM-indkomst i aftrædelsen.

 

  • Opsparet ferie - er når en medarbejder opsparer ferie, bogfører vi selve opsparingen ned på en skyldig konto.
  • Brugt ferie - er når en med medarbejder bruger af sin ferie. Vi beregner værdien ud fra en gennemsnitsberegning. Feriepenge (efter lønkørslen) / Antal dage (efter lønkørslen) * Antal afholdte dage.
    Ferie på forskud - bliver bogført på samme baggrund som brugt ferie. Værdien af dagene, vil være den samme, som de optjente dage fra saldoen.
  • Aftrædelsen - her gøres der intet ved anden ferieordning, da pengene blot indberettes brutto og derved stadig er skyldige på medarbejderen.