Kontoregler

En kontoregel er det som du skal bruge, når du overskriver det valgte i virksomhedens standardkontoplan.

Dette gælder både for afdelinger, tillæg og fradrag, samt timesatser.

Hvordan du opsætter reglerne, gennemgår vi herunder.

Hvordan opsætter jeg kontoregler på mine afdelinger?

Du kan oprette kontoregler og dermed differentiere kontoplanen på afdelingerne to steder fra.

Det kan gøres fra virksomhedens kontoplan, Min virksomhed > Afdelinger og bogføring > Kontoplan - virksomhed, hvor der øverst til højre er den blå knap Opret afdelingsregel.

Du kan også vælge at gøre det fra siden kontoregler, som findes under Min virksomhed > Afdelinger og bogføring > Kontoregler.

Når du klikker Opret kontoregel, bliver du mødt af en boks med fire linjer, hvor du skal tage stilling til følgende: 

  • Afdeling: Her vælges den afdeling der skal laves en regel for.
  • Type: Her vælger du den bogførings linje som du vil lave en regel for.
  • Kontonummer: Skriv det kontonummer som du ønsker at bruge til denne afdeling.
  • Tekst: Den bogføringstekst, som du ønsker skal bruges for denne linje på afdelingen.

Vær opmærksom på, at Zenegy kombinerer linjer på den samlede lønbogføring, hvis tekst og kontonummer for bogføringslinjen er det samme. Du kan derfor godt lave en kontoregel på samme konto, men med en anden tekst, hvis du ønsker at få en separat linje i den samlede lønbogføring for virksomheden.

Når du er tilfreds, klikker du blot Gem, og så vil kontoreglen gælde fra næste lønkørsel.

Hvordan opsætter jeg kontoregler på mine Tillæg og fradrag?

En af de helt store ting ved den nye avancerede AM-bogføring er, at du kan definere en bogføringskonto til dine tillæg og fradrag som fx frokost eller personaleforening.

Når du skal oprette de tillæg og fradrag, som du ønsker at tildele en bogføringskonto skal du starte på Min virksomhed > Tillæg og fradrag, hvor du øverst til højre finder den blå knap Opret tillæg eller fradrag.

De øverste linjer, er som almindelige Tillæg of fradrag, og nederst i boksen finder du linjen Kontoregler, som du aktiverer ved at klikke på den og så får du 3 nye linjer, som betyder følgende:

  • Kontotype: Her vises den bogføringslinje, posten normalt vil høre under.
  • Kontonummer: Her skriver du den konto, som du ønsker posten bogført på.
  • Kontotekst: Skriv den tekst du ønsker på virksomhedens lønbogføring.

Når du er færdig, klikker du Gem i bunden, og så vil denne kontoregel blive brugt, når du bruger den på dine medarbejdere fremover.

Men, det er ikke slut endnu, for som den ligger lige nu, er kontoreglen ikke knyttet til medarbejdere. For at tildele den til dine medarbejdere, kan du bruge Globale værdier.

Hvordan opsætter jeg kontoregler på mine Timesatser?

Det er også muligt at opsætte kontoregler på dine Timesatser, hvis du ønsker at udgiften til timerne skal bogføres på forskellige konti.

For at oprette Timesatser, som du ønsker at tildele en bogføringskonto skal du gå til Registreringer > Timer > Timesatser, hvor du øverst til højre finder den blå knap Opret Timesats.

De øverste linjer, er som almindelige Timesatser, og nederst i boksen finder du linjen Kontoregler, som du aktiverer ved at klikke på linjen. Du får nu 3 nye linjer, som betyder følgende: 

  • Kontotype: Her vises det hvilken bogføringslinje, posten normalt ville hører under.
  • Kontonummer: Her skriver du den konto som du ønsker posten bogført på.
  • Kontotekst: Skriv den tekst du ønsker på virksomheden lønbogføring.

Når du er færdig, klikker du Gem i bunden, og så vil denne kontoregel blive brugt, når du bruger denne på dine medarbejdere fremover.