Globale værdisæt

Et globalt værdisæt er en gruppering af flere globale værdier, der gør det muligt for dig at tildele en medarbejdere flere globale værdier på en gang. Du finder globale værdisæt i menuen via Min virksomhed > Globale værdier > Globale værdisæt.

Ved at gruppere flere globale værdier i et globalt værdisæt, kan du spare en masse tid, når du opretter nye medarbejdere. De globale værdier giver dig mulighed for at lave oprettelser og opdateringer på samtlige medarbejdere på én gang for en lang række elementer vedr. medarbejdernes ansættelse, lønprofil, tillæg og fradrag, timesatser m.m. 

De globale værdisæt består af to eller flere globale værdier, og før du går i gang med at oprette globale værdisæt, bør du sætte dig ind i afsnittet om globale værdier, da de udgør fundamentet for det globale værdisæt.

Læs mere om globale værdisæt: