Opret globale værdisæt

Du finder globale værdisæt via Min virksomhed > Globale værdier > Globale værdisæt. Du vil opleve, at der er oprettet nogle standard-sæt af Zenegy, som frit kan benyttes og redigeres i.

I gennemgangen herunder finder du et eksempel på et globalt værdisæt for en funktionæransat, men du skal være opmærksom på, at det vil variere fra virksomhed til virksomhed, hvilke og hvor mange globale værdier, man ønsker at medtage i sådan et sæt.

Du opretter et nyt globalt værdisæt ved at trykke på Opret globalt værdisæt. Vi skal nu vælge et Navn for det globale værdisæt, som giver mening for netop dette værdisæt. I dette eksempel ønsker vi at lave et globalt værdisæt for en medarbejder, som er funktionær og har anden ferieordning, som bruges af mange virksomheder på overenskomster. ID skal være unikt, og derfor må det ikke være det samme for andre globale værdisæt.

Når navn og ID er udfyldt, klikker du Gem, men værdisættet indeholder endnu ikke nogle globale værdier, og der er heller ikke tilknyttet medarbejdere. Næste skridt vil derfor være at tilføje globale værdier til det globale værdisæt.

For at tilføje globale værdier til det nye værdisæt, klikker du på Tilføj.

Herefter skal du vælge, hvilken Type global værdi, du ønsker at tilføje. Typer er beskrevet i afsnittet for globale værdier.

En god idé kan være, at gå til oversigten over globale værdier for at se, hvilke globale værdier der er oprettet på nuværende tidspunkt, og hvilken type de har.

Vi tager udgangspunkt i vores standardsæt, som hedder Standard - Funktionær med ID GVS1, som indeholder følgende elementer som her er sorteret i alfabetisk rækkefølge:

Da der ikke findes en standard for global værdi for feriepengemodtager Anden ferieordning, kan vi enten ændre på den globale værdi GV5 for feriepengemodtager Feriekonto, eller oprette en ny global værdi.

Eksempler på andre globale værdier, man kunne tage med:

  • Lønsedler til e-boks
  • Feriedage på forskud
  • Feriefridage pr. år
  • Omsorgsdage pr. år
  • Frokostordning, se afsnit om globale værdier
  • P-nummer, hvis virksomheden har flere P-numre
  • Personalegoder
  • Sprog på lønseddel, hvis virksomheden har mange engelsktalende medarbejdere

Læs mere om globale værdisæt: