Tilføj/fjern medarbejdere på globalt værdisæt

Tilføj medarbejder til globale værdisæt

For at tilføje medarbejdere til et globalt værdisæt, skal åbne det ønskede værdisæt og klikke du på Medarbejdere > Tilføj medarbejdere.

Her kan vi tilføje og fjerne medarbejdere på den globale værdi. Du klikker + i boksen Medarbejdere, hvis du vil tilføje medarbejdere. Du klikker - i boksen Valgte medarbejdere, hvis du vil fjerne medarbejdere. Herefter klikker du Gem.

Når du har klikket Gem, skal du huske at klikke Bekræft i pop-up boksen, og så er tilføjelsen/fjernelsen gennemført.

Det globale værdisæt på medarbejderprofilen

Hvis vi nu går til en medarbejders profil, vil vi nu kunne finde alle de globale værdier, som er oprettet på medarbejderen via det globale værdisæt.

Hvis værdien kommer fra et globalt værdisæt, så illustreres det med et tandhjul med en terning i midten. Hvis du klikker på tandhjulet, får du information om det globale værdisæt og den globale værdi, og du har mulighed for at fjerne eller ændre af værdien.

Fjern medarbejder fra globalt værdisæt

Når du har klikket på ikonet for det globale værdisæt kommer du ind på pop-up boksen Fjern medarbejder fra Globalt værdisæt, og her er der er er tre måder man fjerne kan medarbejdere på ved at bruge knapperne til højre. Husk at klikke Gem, når du har foretaget din ændring. Du kan vælge:

Fjern medarbejder fra værdi - Behold i sæt

Hvis denne bliver aktiveret, vil man fjerne den enkelte globale værdi fra denne medarbejder, men man vil beholde medarbejderen i det globale værdisæt. Det vil sige, hvis der bliver lavet tilføjelser eller ændringer på det globale værdisæt, så vil det stadig påvirke denne medarbejder, bortset fra præcis denne globale værdi.

Fjern medarbejder fra sæt - Behold i værdier

Hvis denne bliver aktiveret, vil medarbejderen blive fjernet fra det globale værdisæt, men beholde alle værdierne fra det globale værdisæt. Det vil sige, at medarbejderens værdier ikke bliver slettet, men bliver der lavet ændringer på det globale værdisæt, så vil medarbejderen ikke blive påvirket, da medarbejderen ikke længere er med i værdisættet.

Fjern medarbejder fra sæt - Fjern værdier

Hvis denne bliver aktiveret, vil medarbejderen blive fjernet fra det globale værdisæt og alle de tilhørende globale værdier. Alle de felter, som var sat op via det globale værdisæt vil efterfølgende være blanke.

Statusfarver i medarbejderoversigten under Globale Værdisæt

Hvis du går til Min virksomhed > Globale værdier > Globale værdisæt og klikker på retteblyanten til højre for et globalt værdisæt og klikker værdisættets menupunkt Medarbejdere, kan vi se en oversigt over medarbejderne, der er tildelt det globale værdisæt, og vi kan også se en statusfarve.

Denne statusfarve angiver, om medarbejderen har alle de underliggende globale værdier i værdisættet eller om vedkommende har nogle af dem eller ingen af dem.

Den grønne farvestatus indikerer, at alle værdier er tilføjet på medarbejderen

Den orange farvestatus indikerer, at der er fjernet en eller flere af de globale værdier på medarbejderen, men medarbejderen er stadig med i sættet.

Den gule farvestatus indikerer, at kun nogle af værdierne blev tilføjet på denne medarbejder. Det kan eksempelvis ske, hvis man prøver at ændre løntype eller skifte feriepengemodtager på en medarbejder via tildeling af et globalt værdisæt. Det er ikke muligt at ændre disse, da de er låste.

Den røde farvestatus indikerer, at ingen af værdierne blev tilføjet til medarbejderen. Det har altså ikke været muligt at tilføje de underliggende globale værdier på denne medarbejder.

Læs mere om globale værdisæt: