Opret global værdi

Du opretter globale værdier via Min virksomhed > Globale værdier > Globale værdier > Opret.

Navn:
Skriv navnet på en globale værdi, som du ønsker at oprette. Navnet vil kun blive vist på den globale værdi, så du nemt kan finde dem på listen over dine globale værdier.

ID:
En global værdi skal altid oprettes med et unikt ID. Det vil sige, at findes der allerede en global værdi med ID’et 10, så kan dette ikke bruges til andre globale værdier. Et ID bruges generelt import/eksport af data, samt til at identificere med integrationer til Zenegy. Et ID kan bestå af både tal og bogstaver. Der er desuden en begrænsning på 20 tegn.

Type:
Her vælger du det overordnede emne for din globale værdi. Når du trykker på rulle-menuen, kan du enten scrolle ned over listen for de forskellige typer, eller du kan skrive i søgefeltet. Hvis du eksempelvis ønsker at oprette en global værdi for en pensionsordning, kan du prøve at søge på pension, og så vil du finde de typer, der indeholder pension i navnet.

Alt efter hvilken type global værdi du vælger, vil der folde sig relevante felter ud nedenunder, som du skal udfylde, da de forskellige typer af globale værdier kræver forskelligt indhold.

En af de mest simple typer af globale værdier, som du kan oprette, kan for eksempel være Afdeling. Her vælger du, hvilken afdeling der skal knyttes til den globale værdi og klikker Gem som i billedet herunder, og så er værdien oprettet og klar til at blive brugt.

Læs mere om at tilføje medarbejdere til globale værdier.

Eksempel: Opret frokostordning som global værdi

I dette eksempel vil vi bruge typen Tillæg og fradrag og lave en global værdi for en frokostordning. Der er tale om en medarbejderbetalt frokostordning, hvor det månedlige beløb for frokostordningen bliver fratrukket efter skat. 

Vi starter igen med at gå til Min virksomhed > Globale værdier > Globale værdier > Opret global værdi. Nu indsætter vi et Navn til den globale værdi, indsætter et unikt ID og herefter skal vi vælge, hvilken Type global værdi vi ønsker at oprette.

Type:
I dette eksempel vælger typen Tillæg og fradrag, da frokostordningen skal være et fradrag efter skat.

Vælg type:
Derefter kommer der en nye valgmulighed, der hedder Vælg type, og der er 2 valgmuligheder i dette felt. Vi ønsker at bruge Vælg fra tillæg/fradrag type. (Du bruger vælg fra tillæg/fradrag rate, hvis du vil oprette en global værdi for et tillæg og fradrag, som du allerede har oprettet under Min virksomhed > Tillæg og fradrag)

Type (lønelement):
Her vælger vi Fradrag efter skat, da frokostordningen skal fradrages i medarbejderens nettoløn (løn efter skat).

Navn (lønelement):
Her angiver vi navnet for på lønelementet, fx “Frokostordning”, som også er det navn, der vil blive vist på medarbejderens lønseddel.

Antal:
Her angives antallet af enheder, som medarbejderen skal trækkes for pr. lønkørsel. Vi går ud fra, at medarbejderen er månedslønnet og kun skal betale for frokostordningen 1 gang pr. lønkørsel, da det er en månedsbetalt ordning i dette eksempel.

Beløb:
Her indsættes satsen for frokostordningen, altså hvor meget der betales pr. enhed.

Det endelige resultat vil se således ud:

Læs mere om globale værdier: