Indstillinger

Under Min virksomhed > Grundlæggende > i boksen Indstillinger finder du nogle vigtige funktioner, du som virksomhedsejer eller lønbogholder kan administrere. 

Du får herunder en gennemgang af den enkelte indstilling, du skal blot huske at klikke Gem øverst til højre, hvis du ændrer noget i denne boks.

Notifikationer

Ønsker du at modtage notifikationer på ændringer af bankinformation eller når en medarbejder registrere fravær eller timer? Så skal du slå denne funktion til, da den holder afdelingslederen, eller hvis en sådan ikke bruges så virksomhedsejeren, opdateret via mail. 

Helt konkret får vedkommende en mail når: 

  • Kontaktpersonen ændres
  • Medarbejder registrere fravær, timer, kørsel, tillæg og fradrag, eller fleks.

Har du slået notifikationer til, er det også muligt at modtage notifikationer til for: 

  • Fødselsdage
  • Anciennitet

Hvis de sidste to aktiveres, så modtager afdelingsledere eller virksomhedsejeren, en mail én gang om ugen, med de næste 14 dages jubilæer og fødselsdage.

Fleksregistreringer

I Zenegy er det muligt at registrere flekstimer, ved at aktivere Fleksregistreringer på virksomheden.
Med denne aktiv, kan medarbejderne registrere på
Fleks ind når de opsparer og Fleks ud, når de afholder de opsparede timer. Læs mere om Fleksmodul.

Firmabilmodul

Har du en medarbejder, som har en firmabil, kan du med fordel aktivere dette smarte modul i Zenegy.
Firmabilmodulet hjælper dig med skatteberegninger og andet på den enkelte bil.
Læs mere om vores firmabilmodul.

Automatisk opdeling af ferie

Når der laves registreringer af ferie, hvor ferien overlapper 2 lønperioder, vil denne funktion automatisk opdele ferieregistreringerne, så de passer til lønperioden. Det betyder, at du får to registreringer i stedet for én.

Funktionen er aktiv for at gøre dit arbejde i Zenegy nemmere, men det er muligt at gøre den inaktiv og i stedet splitte dagene manuelt i lønkørslen.