Kalender

I Zenegy er medarbejderne tilknyttet en kalender, som du finder opsætningen til under Min virksomhed > Kalender.
Her kan du specificere helligdage, arbejdsdage, normtimer og betalte fridage.

Når en virksomhed oprettes i Zenegy, ligger der en kalender, som bliver brugt på tværs af alle afdelinger.
Kalenderopsætningen kan redigeres så den passer til din virksomhed.

Har du eksempelvis medarbejdere ansat i flere lande, kan der være forskel på helligdage og du kan derfor administrere dette, med flere kalenderopsætninger.

Hvordan opretter jeg en ny kalender?

Der kan være mange årsager til at oprette en ny kalender, men oftes vil det være fordi nogle medarbejdere følger andre helligdage.

Du opretter en ny kalender ved at klikke på Min virksomhed > Kalender > Opret opsætning. Her skal du angive et arbejdsskemanavn, vælge hvilken afdeling du ønsker at knytte kalenderen til og indskrive normtimer pr. dag.

Tryk på Gem

For at lave den resterende opsætning af kalenderen, skal du finde den på listen under kalendere og trykke på den lille blyant til højre på linjen. 
Nu bliver du præsenteret for tre nye bokse. 

Helligdage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage, Zenegy skal beregne som helligdage. 
Det betyder, at disse dage ikke bliver regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Ugedage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage Zenegy ikke skal beregne som arbejdsdage.
Det betyder, at de afkrydsede dage ikke vil blive regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Opret betalt fridag, her kan du vælge at give alle medarbejdere på kalenderen en betalt fridag.
Giver man eksempelvis virksomheden en fridag på virksomhedens regning d. 23 december kan denne oprettes her.
Dagen vil derved blive brugt på samme vis som en helligdag. 

Tryk Gem hvis der er lavet nogle ændringer.

Rediger opsætning

Hvordan redigerer jeg en kalender? 

For at redigere en kalender skal du tilgå Min virksomhed > Kalender og trykke på den lille grå blyant til højre for den kalender du ønsker at redigere. 

Nu bliver du præsenteret for fire bokse. 

Arbejdsskema, hvor du angiver kalenderens navn, hvilken afdeling som skal benytte denne kalender og normtimerne for dagen.

Helligdage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage, Zenegy skal beregne som helligdage. 
Det betyder, at disse dage ikke bliver regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Ugedage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage, Zenegy ikke skal beregne som arbejdsdage.
Det betyder, at de afkrydsede dage, ikke vil blive regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Opret betalt fridag, her kan du vælge at give alle medarbejdere på kalenderen en betalt fridag.
Giver man eksempelvis virksomheden en fridag, på virksomhedens regning, d. 23 december kan denne oprettes her. 
Dagen vil derved blive brugt på samme vis som en helligdag. 

Tryk Gem hvis der er lavet nogle ændringer.