Betalingstyper

I Zenegy er det muligt at vælge, hvilke betalinger du ønsker skal betales automatisk. 
Derfor finder du i boksen Betalingstyper et overblik over de betalinger, som kan håndteres automatisk via Zenegy.
Du får her en gennemgang af kolonnerne i boksen:

Betalingstype: I denne kolonne ser du, hvilken betaling der er tale om.

Automatisk betaling: Her aktiveres de betalinger, du ønsker skal ske automatisk.
I betalingstyperne Pension og Barsel, sker indberetningen til modtageren sammen med betalingen.
Har du derfor ikke automatisk betaling slået til for disse, vil du skulle både indberette og betale manuelt.

Konto: Vælg hvilken bank eller Netsaftale, som skal bruges til at betale denne betaling.

Klik Gem i bunden af boksen, når du har lavet ændringer for dine betalingstyper.

Hvordan slår jeg automatiske betalinger til?

Du slår dine automatiske betalinger til i Zenegy ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank > Betalingstyper
Her i boksen finder du linjen med den betalingstype, som du gerne vil have skal håndteres automatisk. 
I midten af linjen, kan du vælge at aktivere og herefter klikke Gem i bunden af boksen. 

Vær opmærksom på, at ændringen af automatisk betaling først vil være gældende på nye lønkørsler. 
Der laves ikke ændringer på lønkørsler, som allerede er kørt. 

Hvordan slår jeg automatiske betalinger fra?

Du slår dine automatiske betalinger fra i Zenegy ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank > Betalingstyper
Her i boksen finder du linjen med den betalingstype, som du gerne vil have slået fra automatisk betaling. 
I midten af linjen, kan du vælge at deaktivere og herefter klikke Gem i bunden af boksen.

Vær opmærksom på at ændringen af automatisk betaling, først vil være gældende på nye lønkørsler. 
Der laves ikke ændringer på lønkørsler, som allerede er kørt. 

Kan Zenegy betale regningen for Samlet betaling?

Du vil én gang i kvartalet modtage en regning på Samlet betaling. 
Læs mere på VIRKs website om Samlet betaling.

Det er den eneste regning du får i forbindelse med din løn, som ikke kan betales vis Zenegy. 
Årsagen hertil er at ATP, som foretager afregningen, ikke har gjort det muligt for lønsystemerne at betale denne automatisk.