Feriefridage i timer

I Zenegy har du mulighed for at registrere feriefridage, feriefri, i både dage og i timer.

Typisk vil en virksomhed registrere feriefri enten kun i dage eller i dage og timer, og i Zenegy har du muligheden for at lave begge opsætninger.
Som standard registrerer man feriefri i dage, så at rette det til timer kræve en mindre ændring i opsætningen.

Hvornår giver feriefri i timer mening?

Der er forskellige eksempler på, hvorfor det kan være nyttigt at køre feriefri i timer, dem gennemgår vi hurtigt herunder.
Efterfølgende vil vi arbejde videre med opsætningen i forhold til de viste eksempler.

1. Eksempel - Alle som får feriefri afregnet i timer.
Ved første eksempel kan der være tale om en virksomhed, der har både funktionærer og timelønneede ansat, men de timelønnet er på en overenskomst som giver feriefri.
Da der er tale om timelønnede medarbejdere, kan det da være en fordel at tælle dagene i timer, da de så har mulighed for at bruge én time her og en anden time der.

2. Eksempel - Både funktionærer og timelønnede får feriefri.
Ved andet eksempel, kan der være tale om en virksomhed, hvor både funktionærer og timelønnet opsparer feriefri.
For funktionærerne, vil det være nemmest at tælle i dage, men for de timelønnede vil det være nemmest at tælle i timer, da de så har mulighed for at bruge én time her og en anden time der.

 

Hvordan opsætter jeg feriefri i timer?

Feriefri i timer skal du slå til ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank find herefter boksen Virksomhedens lønprofil find linjen Feriefri i timer.
Til højre på linjen, kan du slå funktionen til og klikke Gem øverst til højre.

Når du har gemt indstillingen, vil du længere nede på siden til venstre, kunne finde boksen Administrer feriefridage og omsorgsdage.
Her kan du finde linjen Feriefridage/-timer, hvor du til højre kan vælge om virksomheden som standard skal følge Dage eller Timer.

Hvis din virksomhed følger eksempel 1, så vil du efter valget her kunne klikke Gem øverst til højre og så er du færdig med opsætningen.
Følger din virksomhed derimod eksempel 2, skal du her vælge det, som flest medarbejdere følger og klikke Gem.

Den opsætning som du laves her, vil være din standardopsætning på virksomheden, og den kan herefter overskrives på den enkelte medarbejder.
Du overskriver opsætningen på en medarbejder ved at klikke på Medarbejdere > Lønprofil herefter finder du boksen Ferie- og omsorgsdage.
Heri er linjen Regler for feriefri i dage/timer, som kan ændres fra Følg virksomhedens opsætning, til om denne medarbejder skal følge Dage eller Timer.
Klik Gem når du har foretaget dit valg.

Det er også muligt at opsætte mange medarbejdere med funktionen på en gang, ved at benytte globale værdier, ved at bruge typen Regler for feriefridage i dage/timer.
Læs mere om opsætningen af globale værdier.

Er der noget jeg skal være opmærksom på?

Hvis du i forvejen har benyttet feriefri i Zenegy og medarbejderne derfor har en påført saldo, skal du være opmærksom på, om deres Nuværende saldo er korrekt.
Du kan se deres saldo ved at klikke dig ing på Medarbejdere > Saldo > Nuværende saldo og scrolle ned for at finde boksen Feriefri.

Passer saldoen ikke til antal timer, så vil du skulle rette saldi til manuelt på medarbejderne.
Læs mere om, hvordan du retter en saldo.

Husk samtidig, at medarbejderne er sat op til at få tilskrevet feriefridage på deres lønprofil. Skal der i stedet for 5 dage, tildeles 37 timer, skal dette ligeledes rettes til.

Læs mere om opsætningen af feriefridage på medarbejderen.