Ferielovsindstillinger

Her finder du indstillingerne til opsætningen af ferieloven som trådte i kraft d.1 september 2020.

Helt kort fortalt, er der nogle få ændringer som er værd at nævne for at give en bedre forståelse.

 • Ferieopsparingen ændresda man fremover vil opspare ferie i perioden september - august
 • Samtidighedsferieer et helt nyt udtryk som betyder at de 2,08 feriedage som opspares i september, kan bruges allerede i oktober.
 • Ferieafholdelses perioden ændresda ferien fremover vil kunne bruges i perioden oktober - december året efter.

Vil du læse mere om den nye ferielov, så sker det, her.

Opsætning af ferielovsindstillinger i Zenegy

Du finder boksen for opsætning af ferieloven ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank > i boksen Ferielovsindstillinger, hvor du finder følgende linjer, hvor du skal tage stilling til om følgende skal være aktiveret: 
Restferie fra ferieår 2018 til 2019: Flytter restferie fra ferieåret 2018 til ferieåret 2019 d.1 maj 2020 automatisk.

Restferie fra ferieår 2019 til 2020:
Flytter restferie fra ferieåret 2019 til ferieåret 2020 d.1 oktober 2020 automatisk. Denne funktion er låst, da det er besluttet i den nye ferielov.

Restferie fra ferieår 2020 til 2021:
Flytter restferie fra ferieåret 2020 til ferieåret 2021 d.1 januar 2021 automatisk.

Brug af feriedage på forskud:
Er denne aktiv giver det medarbejderne mulighed for at låne feriedage som endnu ikke er opsparet. læs mere om reglerne for feriedage på forskud, længere nede på siden.

Antal dage på forskud: 
Hvor mange der sættes til rådighed for alle medarbejdere i firmaet at låne.

Hvad er reglerne for ferie på forskud?

Står du i en situation, hvor du overvejer at tilbyde dine medarbejdere ferie på forskud, så vil vi her give dig en gennemgang af regler og hvordan det håndteres i Zenegy, for at gøre beslutningen nemmere.

 • Skriftlig aftale: Hvis du ønsker at tilbyde dine medarbejdere feriedage på forskud, foreskriver ferieloven, at der skal ligge en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.
  Det kan håndteres som tillæg til kontrakt, eller som værende en del af kontrakten fremover.

 • Der må ikke lånes mere end der kan opspares: Det betyder at en medarbejder skal kunne nå at gå i 0, på sin feriesaldo inden for opsparingsperioden, hvis der lånes feriedage på forskud.
  Et eksempel kunne være at en medarbejder må låne 5 dage. I juli ønsker medarbejderen at bruge 5 dages ferie, men har ikke 5 dage til rådighed på sin saldo. Da medarbejderen opspare 2,08 dage om måneden, kan han kun nå at opspare 4,16 feriedage (2,08 x 2) og vil derfor blive trukket for de resterende 0,84 dage, da han ikke når at opspare dem i indeværende ferieår.

  Her er det vigtigt at nævne, at Zenegy holder øje med saldoen for dig, så du skal blot vælge det antal dage der kan lånes, så sørger Zenegy for at medarbejderne ikke kan låne mere end de må.

 • Har en medarbejder lånt ferie og aftræder: Må du som virksomhed trække medarbejderen i løn for det ferie de skylder, efter de almindelige lønreduktion ved ferie regler - må der nedskrives med 4,8% pr. dag der holdes ferie.

  Her er det vigtigt at nævne, at Zenegy automatisk laver nedskrivningen for dig, hvis en medarbejder aftræder med en minus saldo på lønsedlen. 

 • Kan en timelønnet have ferie på forskud? I ferieloven står det at man som feriepenge afregnet medarbejder (timelønnet) kan have ferie på forskud.
  Dog kræver det at man manuelt laver en indberetning til sin ferieinstans (Feriekonto, 3F, Anden ferieordning/eIndkomst), før medarbejderen kan hente feriepengene - for at virksomheden derefter kan trække det fra i kommende indberetninger. 
  Det at give en timelønnet ferie på forskud er derfor en uhyre besværlig proces, som vi ikke anbefaler. 
  Ønsker du at vide mere, kontakt da supporten.

Hvordan opsætter man ferie på forskud?

Når du ønsker at opsætte ferie på forskud til dine medarbejdere, så gør du det ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank > i boksen Ferielovsindstillinger

I boksen kan du ved hjælp af de to nederste linjer, aktiverer Brug af feriedage på forskud og i linjen under Antal dage på forskud, skrive det antal dage som må kunne lånes på tværs af hele virksomheden.

Har du lavet en særlig aftale med en eller flere medarbejdere, er det ligeledes muligt at opsætte dette.
Klik på Medarbejdere > klik ind på medarbejderen > Lønprofil > i boksen Ferie- og omsorgsdage, finder du linjen Feriedage på forskud, i bunden hvor du kan skrive det antal dage du ønsker at denne medarbejder specifikt kan benytte.
Dage påført på medarbejderens lønprofil, vil overskrive den opsætning der er under Min virksomhed.

Husk at klikke Gem øverst til højre, når du har lavet ændringer på begge sider.