Overenskomst

Står du i den situation at virksomheden følger en overenskomst, kan der være angivet at der skal bruges en af nedenstående faktorer.

Hvilken opsætning der skal bruges til den enkelte vil være bestemt af overenskomsten. 
Alle spørgsmål til jeres overenskomst, skal stilles direkte til den instans overenskomsten er lavet med.

Aktivér AM-Pension, er en arbejdsmarkedspension. læs mere her.

Aktivér SH, også kaldet Søgne Helligdage. Læs mere her.

Aktivér Fritvalg, en løbende opsparing. Læs mere her.