Fritvalg

Fritvalgsordningen er en som oftest procentvis opsparing, der sker på baggrund af medarbejderens ferieberettiget løn.
Det vil være overenskomst bestemt, hvad medarbejderens procentsats som minimum skal ligge på, men hvad det opsparede beløb skal bruges til bestemmer medarbejderen som udgangspunkt selv.

Oftest vil der være tale om en løbende udbetaling til medarbejderen og ellers dækker Fritvalg ekstra indbetalinger til pension eller videreuddannelse. 

Dog ses det i nogle overenskomster at feriefridage skal dækkes af fritvalgssaldoen.

Kan Fritvalg saldoen gå i minus?

Det er muligt for Fritvalg saldoen i Zenegy at gå i minus. 

Grunden er at virksomheden kan komme i en situation, hvor en ny medarbejder er ansat og fritvalgssaldoen skal betale eventuel brug af feriefridage.
På dem måde kan medarbejderen efterfølgende dække sit beløb, når der løbende bliver opsparet.

Hvis en medarbejder aftræder med en negativ saldo, bliver beløbet automatisk trukket fra udbetalingen ved aftrædelse.

Hvordan opsætter jeg en Fritvalgs opsparing?

Start med at slå Fritvalg til ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank > find boksen Overenskomst > Aktiver Fritvalg, ved at klikke linjen blå.
Klik Gem øverst til højre når du har foretaget de ønskede ændringer.

Nu kan du klikke ind på Medarbejdere > finde medarbejderen > Lønprofil og finde boksen for Fritvalg til venstre.
I boksen er der tre informationer som skal udfyldes, for at lave den korrekte opsætning. 

Optjeningstype: Skal der opspares med procent eller fast beløb. 

Bidrag: Hvilken sats der skal optjenes efter.

Fritvalgsordning: Skal beløbet løbende udbetales til medarbejderen, eller opspares?

Automatisk udbetaling: Hvornår skal Zenegy automatisk udbetale saldoen.

Inkluder fritvalg i pensionsgrundlag: Sæt hak her, hvis virksomheden har en almindelig pensionsordning og ønsker at Fritvalgsopsparingen pr. måned skal inkluderes i pensionsgrundlaget.

Fravær via fritvalg: