SH (Søgnehelligdage)

Når der er tale om SH også kaldet Søgnehelligdage, er der tale om en procentvis opsparing, beregnet ud fra medarbejderens ferieberettigede løn.
Opsparingen udbetales løbende i forbindelse med Søgnehelligdage, som er helligdage der falder på en hverdag.
Typiske dage er eksempelvis Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, Pinsedag, Kristi himmelfartsdag og Store bededag. 
Imens andre helligdage kun nogle år ligger på hverdage, som eksempelvis 1. og 2. juledag, samt Nytårsdag.

Det vil kun være timelønnede medarbejdere som kan have en SH-opsparing, da en funktionær/fastlønnet medarbejder, får den samme løn, selvom der er en helligdag i måneden.
Modtager en timelønnet medarbejder ikke SH, vil de få mindre udbetalt de måneder hvor der er helligdage.

I slutningen af året, vil medarbejderen som oftest have en saldo i plus, på sin SH. 
De resterende penge skal udbetales direkte til medarbejderen - hvilket normalt vil ske med december lønnen.

SH vil oftest være styret af overenskomsterne og derved dikterer hvad minimum procentsatsen til medarbejderne skal være, samt hvad satsen er pr. SH-dag, som medarbejderen skal have udbetalt.

Kan en SH-saldo gå i minus?

Det er muligt for SH-saldoen i Zenegy at gå i minus. 

Grunden er, at virksomheden kan komme i en situation, hvor en ny medarbejder er ansat i forbindelse med helligdage og derfor ikke har en SH-saldo som dækker hvad SH-dagene i perioden er værd.

På dem måde kan medarbejderen efterfølgende dække sit beløb, når der løbende bliver opsparet.

Hvis en medarbejder aftræder med en negativ saldo, bliver beløbet automatisk trukket fra udbetalingen ved aftrædelse.

Hvordan opsætter jeg en SH opsparing?

Start med at slå SH til ved at klikke på Min virksomhed > Løn og bank > find boksen Overenskomst > Aktiver SH, ved at klikke linjen blå. Klik Gem øverst til højre når du har foretaget de ønskede ændringer.

Nu kan du klikke ind på Medarbejdere > finde medarbejderen > Lønprofil og finde boksen for SH til højre.
I boksen er der tre informationer som skal udfyldes, for at lave den korrekte opsætning. 

Optjeningstype: Skal der opspares med procent eller fast beløb. 

Bidrag: Hvilken sats der skal optjenes efter.

Automatisk udbetaling: Hvornår skal Zenegy automatisk udbetale saldoen.