Roller

Når en medarbejder bliver oprettet i Zenegy, vil vedkommende kun kunne se sine egne informationer og have mulighed for at benytte alle de registreringstyper, der som standard er knyttet til medarbejderprofilen.

Ønsker du at begrænse medarbejdernes muligheder, kan du læse mere her.

Skal medarbejdere have adgang til mere funktionalitet og flere typer data, kan du tildele dem én eller flere roller.

Alle roller i Zenegy er foruddefineret ud fra de roller, der er behov for i de fleste virksomheder. Nogle gange har virksomheder specifikke behov, som betyder, at du skal tildele en medarbejder flere roller, for at give dem adgang til de funktionaliteter og data som de har behov for.

Hvilke adgange giver de enkelte roller?

Virksomhedsejer
Den øverste rolle i Zenegys brugerhierarki er Virksomhedsejer, som du kan læse mere om her.

Lønbogholder - Fuld adgang
Med denne rolle giver du adgang til hele Zenegy. Lønbogholderen kan derfor rette og se alle informationer omkring medarbejdere og virksomheden, samt godkende lønkørsler.

Rollen er kun begrænset i forhold til HR-modulerne, som du kan læse mere om her på siden.

Lønbogholder - Begrænset adgang
Med denne rolle giver du adgang til det meste af Zenegy. Lønbogholderen kan derfor rette og se alle stamoplysninger på medarbejdere og virksomhede, men kan ikke slette eller tilføje virksomhedsejere. Med denne rolle kan man kan starte og arbejde i en lønkørsel, men man kan ikke foretage selve godkendelsen af lønkørslen eller redigere nuværende saldi på medarbejderne.

Rollen er desuden begrænset i forhold til HR-modulerne, som du kan læse mere om her på siden.

Afdelingsleder
Med denne rolle giver du adgang til at afdelingslederen kan se, oprette, ændre og godkende registreringer på egen afdeling. Derudover vil der, ift. medarbejdere i egen afdeling, være kiggeadgang til medarbejderfanen, hvor medarbejdernes stamoplysninger ligger.

Afdelingslederen, kan godkende egne registreringer, hvis vedkommende er i egen afdeling.

Afdelingsleder - begrænset adgang
Med denne rolle giver du adgang til at afdelingslederen kan se, oprette, ændre og godkende registreringer på egen afdeling.

Afdelingslederen kan ikke godkende egne registreringer i Zenegy.

Enheds- og adgangsmanager
Med denne rolle giver du adgang til at enheds- og adgangsmanageren kan administrere enheder og adgange for hele virksomheden. 

Kursus- og eventadministrator
Med denne rolle giver du adgang til at kursus og eventadministratoren kan administrere kurser og events for hele virksomheden. 

Dokumentmanager
Denne rolle gives normalt som en ekstra adgang til en allerede eksisterende rolle. Som dokumentmanager, har man adgang til at se og administrere dokumenter.

Har en medarbejder rollen Afdelingsleder, så vil vedkommende kunne håndtere dokumenter på de medarbejdere som er knyttet til afdelingen.

Har en medarbejder rollen Lønbogholder, så vil vedkommende kunne håndtere dokumenter for hele virksomheden.

Hvordan tildeler jeg en rolle til min medarbejder?

Du kan tildele en rolle til din medarbejder i Zenegy fra to steder. Du kan selv vælge, hvilken vej du går ind alt efter, hvor du er i din egen arbejdsproces.

Det ene sted er under Min virksomhed > Roller, hvor du kan klikke på knappen Tildel roller øverst til højre. Her markerer du de roller du ønsker medarbejderen skal have blå og klikker Tildel i bunden.

Det andet sted er under Medarbejdere, her klikker du dig ind på en medarbejders Ansættelse, hvor du kan finde boksen Roller. Her markerer du de roller medarbejderen skal have, så de blever blå, og klikker på Tildel i bunden af boksen.

Hvordan fjerner jeg en rolle fra min medarbejder?

Du kan fjerne en rolle fra din medarbejder i Zenegy fra to steder. Du kan selv vælge, hvilken vej du går ind alt efter, hvor du er i din egen arbejdsproces.

Det ene sted er under Min virksomhed > Roller, hvor du kan klikke på knappen Tildel roller øverst til højre. Her markerer du de roller, du ønsker at fratage medarbejderen, så de bliver grå, og klikker Tildel i bunden.

Det ene sted er under Medarbejdere, her klikker du dig ind på en medarbejders Ansættelse, hvor du finder boksen Roller. Her markerer du de roller, du ønsker at fratage medarbejderen, så de bliver grå, og klikker Tildel i bunden.

Hvor kan jeg se, hvem der har hvilken rolle i Zenegy?

For at få et samlet overblik over en medarbejders roller i Zenegy, klikker du på Min virksomhed > Roller, hvor du får en liste over alle de tildelte roller, og hvem der har dem.